Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου και ώρα 19:00 μέσω πλατφόρμας zoom.

 

Πηγάδια Κάρπαθος!Φωτό: π. Επιφάνιος Χριστοδουλάκης

 

Θέμα 1ο: Αξιολόγηση των στόχων του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου Καρπάθου Δ’ Τριμήνου 2020 σωρευτικά.

ΜΕΣΟΧΩΡΙ ΚΑΡΠΑΘΟΣ

Θέμα 2ο: Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων-Δαπανών Γ’ τριμήνου 2020.

AKΡΩΤΗΡΙ. ΦΩΤΟ ΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚ. ΣΠΑΝΟΣ

Θέμα 3ο: Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων-Δαπανών Δ’ τριμήνου 2020.

ΜΙΚΡΗ ΑΜΜΟΟΠΗ. ΦΩΤΟ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΝΟΣ

Θέμα 4ο: Καθορισμός ανώτατου ορίου του χρηματικού ποσού που θα διατηρείται σε μετρητά στο δημοτικό ταμείο.

ΑΠΕΡΙ ΚΑΡΠΑΘΟΣ. ΦΩΤΟ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΡΓΑΤΣΟΥΛΗΣ

Θέμα 5ο: Επικαιροποίηση απόφασης Δ.Σ. με αριθμό 189/12.

ΕΠΑΡΧΕΙΟ ΚΑΡΠΑΘΟΥ-ΗΡΩΙΚΗΣ Ν. ΚΑΣΟΥ. ΦΩΤΟ ΗΛΙΑΣ ΑΛΕΞΙΟΥ

Θέμα 6ο: Αντικατάσταση εκπροσώπου Κοινότητας Ολύμπου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Πολιτιστικού Οργανισμού Ολύμπου του Δήμου Καρπάθου.

ΔΙΑΦΑΝΙ, ΟΛΥΜΠΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ. ΦΩΤΟ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΙΑΚΟΝΗ

Θέμα 7ο: Παραίτηση Μιχάλη Μανωλάκη από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΟΠΑΠ.

ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΡΥΣΙΑΝΗ, ΜΕΣΟΧΩΡΙ. ΦΩΤΟ ΝΙΚΟΛΑΣ ΠΑΡΑΓΥΙΟΣ

Θέμα 8ο: Πρόταση για ορισμό Επιτροπών στο Τμήμα Περιβάλλοντος του Δήμου Καρπάθου.

ΣΠΟΑ ΚΑΡΠΑΘΟΣ

Θέμα 9ο: Ορισμός Επιτροπής Παραλαβής μικρών έργων.

ΜΑΟΥΝΑΣ ΦΩΚΙΑ. ΦΩΤΟ ΠΩΛ ΒΙΤΤΩΡΟΥΛΗ