ΑΡΚΑΣΑ ΚΑΡΠΑΘΟΣ – ΚΑΣΟΣ! Φωτό: Πωλ Βιττωρούλης

Την Τετάρτη 17 Μαρτίου 2021 και ώρα 18.00 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί στο Δήμο Καρπάθου Τακτική-Ειδική Συνεδρίαση με θέμα Έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) του Δήμου Καρπάθου Οικονομικού Έτους 2021.

Την Τετάρτη 17 Μαρτίου 2021 και ώρα 19.00 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί στο Δήμο Καρπάθου Τακτική-Ειδική Συνεδρίαση με θέμα ‘Εγκριση Ισολογισμού Οικονομικού Έτους 2019 του Δήμου Καρπάθου.