Πρόσκληση έκτακτης  Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου την Πέμπτη 25/2/2021 και ώρα 19:00 και 20:00