Εμμανουήλ Παναγιώτου, πιστοποιημένος επιστήμονας – ουρολόγος από το Αmercian Board of Urology (ABU) . 

Dr. ΜΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

Αξίζει να σημειωθεί ότι η αποστολή του Αμερικανικού Συμβουλίου Ουρολογίας είναι να ενεργεί προς όφελος του κοινού καθιερώνοντας και διατηρώντας πρότυπα πιστοποίησης για ουρολόγους.

Η συνεργασία με πιστοποιημένους ουρολόγους από την ABU, σημαίνει δέσμευση για δια βίου μάθηση, εξασφάλιση και παροχή υψηλής ποιότητας, ασφαλούς και ηθικής, ουρολογικής φροντίδας.

Περισσότερα για την (ABU) www.Abu.org