Μετά από προσωπική πρωτοβουλία του Ιατρού Αλέξανδρου Β. Καμαράτου και σε στενή συνεργασία με τον Διοικητή του Γεν. Νοσοκομείου Καρπάθου κ. Βασίλη Στασινόπουλο παρακάμπτοντας πολλά γραφειοκρατικά εμπόδια, στελεχώθηκε το Νοσοκομείο με τον Ιατρό Τζανείου Νοσοκομείου Ευστράτιο Μπακαλίδη για την καλοκαιρινή περίοδο.

Ιατρός Αλέξανδρος Καμαράτος- ιατρός Ευστράτιος Μπακαλίδης

Μακροπρόθεσμος στόχος του κ. Καμαράτου είναι η Αδελφοποίηση των δύο νοσοκομείων για ενίσχυση με έμψυχο δυναμικό.   

Συγχαρητήρια!