Παράλληλα καθήκοντα Διοικητή και στο νοσοκομείο Καρπάθου, αναλαμβάνει ο Διοικητής του νοσοκομείου Ρόδου στρατηγός ε.α  κ. Γρηγόρης Ρουμάνης.

Στρατηγός ε.α. Γρηγόριος Ρουμάνης ο νέος Διοικητής Νοσοκομείου Καρπάθου

Η απόφαση εκδόθηκε από τον υπουργό Υγείας κ. Βασίλη Κικίλια και αναφέρονται σ’ αυτήν τα εξής:

«Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Αναθέτουμε στον ΡΟΥΜΑΝΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟ του Γεωργίου, με ΑΔΤ: ΑΟ210073, Πτυχιούχο της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου ΡΟΔΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ», αρμοδιότητας 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου του Υπουργείου Υγείας, παράλληλα καθήκοντα Διοικητή και στο ΓΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ «ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΚΑΡΠΑΘΙΟΣ» αρμοδιότητας της ίδιας ΔΥΠε, για ορισμένο χρόνο και, συγκεκριμένα, έως τον ορισμό νέου Διοικητή στο εν λόγω Νοσοκομείο.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».