Στις 6 Απριλίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00, θα πραγματοποιηθεί Τακτική Συνεδρίαση του Δ.Σ του Δήμου Καρπάθου με θέματα:

Πηγάδια, Κάρπαθος! Φωτό: Δημήτης Γεργατσούλης

  • Έγκριση Προγράμματος της Επιτροπής Τουρισμού έτους 2021.
  • Ορισμός Κ.Α. 20. 7325.0001 ως δεκτικός έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής.

Η Συνεδρίαση θα μεταδοθεί μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας ZOOM.