ΜΕΝΕΤΕΣ ΚΑΡΠΑΘΟΣ. ΦΩΤΟ: ΑΛΕΞΗΣ Γ. ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Ο Δήμος Καρπάθου σε συνέχεια των κοινωνικών του παροχών,  ενημερώνει τους πολίτες της Καρπάθου για το πρόγραμμα του Ε.Ο.Δ.Υ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   Ε.Ο.Δ.Υ.

Κάρπαθος   05   Φεβρουαρίου  2021

Ο   Δήμαρχος   Καρπάθου
Ιωάννης   Θεμ.   Νισύριος