Με το παρόν έγγραφο σας ενημερώνουμε πως το Γ.Ν. Καρπάθου προμηθεύτηκε – με ίδιους πόρους (€24.600,00)- και τέθηκε ήδη σε λειτουργία ένα σύγχρονο φορητό σύστημα υπερηχοτομογράφου με κεφαλή σάρωσης, ειδικό τροχήλατος και τσάντα μεταφοράς για τις ανάγκες καρδιολογικών και χειρουργικών εκτιμήσεων. 

Με εκτίμηση, 

Στασινόπουλος Βασίλειος

Διοικητής Γ.Ν. Καρπάθου