Η 6η Μαρτίου έχει καθιερωθεί ως Πανελλήνια Σχολική Ημέρα κατά της Βίας στο σχολείο, αποτελεί μια αφορμή για εκπαιδευτικούς, μαθητές/τριες των σχολείων όλης της χώρας να ανταλλάξουν σκέψεις, πληροφορίες και ιδέες και να ενεργοποιηθούν δράσεις ευαισθητοποίησης για την πρόληψη και αντιμετώπιση της σχολικής βίας και εκφοβισμού που εκδηλώνεται μεταξύ και εναντίον των μαθητών/τριών, ώστε να περιοριστούν οι εκδηλώσεις που αποτελούν τροχοπέδη στην παιδαγωγική διαδικασία και μάθηση και θέτουν σε κίνδυνο την ψυχική και σωματική υγεία των μαθητών.

Οι μαθητές της Α/Β τάξης προέβησαν στις εξής δραστηριότητες:

Διαβάστηκαν τα παραμύθια κατά της βίας «Τα μπαλόνια της φιλίας» και η «Μόνα σε νέο σχολείo».

Δημιουργήθηκε ο εννοιολογικός χάρτης με λέξεις θετικές, εναντίον της σχολικής βίας.

Δημιουργήθηκε και λύθηκε το «κρυπτόλεξο της αγάπης».

Με τις παλάμες των παιδιών να αποτελούν τις ακτίνες του, τα παιδιά έφτιαξαν τον ήλιο της αγάπης.

Οι μαθητές της Γ/Δ προέβησαν στις εξής δραστηριότητες:

Εννοιολογικός χάρτης για την φιλία και την σχολική βία.. ανάγνωση παραμυθιού με θέμα την απομόνωση.. ανάδειξη των συναισθημάτων των ηρώων της ιστορίας.. αφήγηση περιστατικών όπου οι μαθητές ταυτίστηκαν με τον απομονωμένο ήρωα.. κόμικ με αντίστοιχη ιστορία.. και τέλος καταγραφή λέξεων που σχετίζονται με την φιλία πάνω στο δέντρο..

Οι μαθητές της Ε/Στ τάξης προέβησαν στις εξής δραστηριότητες:

Παρακολούθηση και συζήτηση πάνω στην ταινία που αφορά τη σχολική βία με τίτλο: «Για να μη χαθούν τα χρώματα».

Πώς νιώθει αυτός που εκφοβίζει, πώς αυτός που εκφοβίζεται;

Λέξεις για τη φιλία και την κατανόηση.

Τραγουδήθηκε το τραγούδι «Ο Παλιάτσος».

Συζητήθηκαν τρόποι διαχείρισης του θυμού.

Διαβάστηκαν και συζητήθηκαν ιστορίες φιλίας.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΠΕΡΙΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ