Στο Μεσοχώρι Καρπάθου δημιουργήθηκε Ανεξάρτητος συνδιασμός  “Το Μεσοχώρι αλλάζει” για τις Δημοτικές εκλογές της 26ης Μαΐου 2019 με τους παρακάτω υποψήφιους.

Μεσοχώρι, Κάρπαθος.

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ

  • Ανδρεάδης Νικόλαος του Ιωάννη.
  • Βούλγαρη- Μαστρογιάννη Σταματίνα του Δημητρίου.
  • Καφετζή – Χαροκόπου Μαρία του Εμμανουήλ.
  • Παπαδάκης Νικόλαος του Γεωργίου.
  • Σαμαρίτης Εμμανουήλ του Στυλιανού.
  • Σταματιάδου-Λυτού Μαρία του Θεοχάρη.
  • Χαροκόπος Νικόλαος του Βασιλείου.