Το Διοικητικό Συμβούλιο της Αδελφότητας Ολυμπιτών Καρπάθου «Η ΔΗΜΗΤΡΑ», καλεί τα μέλη του Σωματείου να λάβουν μέρος στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή, 26 Μαρτίου 2023, στις 11:00 π.μ., στο Πολιτιστικό Κέντρο της Αδελφότητας επί της οδού Αντωνίου Γιαννουρή 1 στο Κερατσίνι Αττικής (Αμφιάλη).

Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται σύμφωνα με το Κεφάλαιο Ε’ άρθρο 12 και το Κεφάλαιο Ζ’ άρθρα 22-25 του καταστατικού, με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

– Διοικητικός & Οικονομικός Απολογισμός Δ.Σ. Α’ έτους θητείας (περ. 2022 – 2023)
– Ανάγνωση και έγκριση έκθεσης Ελεγκτικής Επιτροπής.
– Διοικητικός Προγραμματισμός & Οικονομικός Προϋπολογισμός Β’ έτους (περ. 2022 – 2023)
– Προτάσεις.

Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την αμέσως επόμενη Κυριακή, 02 Απριλίου 2023, χωρίς καμία μεταβολή σε ότι αφορά στην ώρα, στον τόπο και στην ημερήσια διάταξη.

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ν. Διακογεωργίου

Ο Γεν. Γραμματέας
Γεώργιος Ν. Αναστασιάδης