ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΩΝ ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΩΝ

ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΡΟΔΟΥ
Βενετοκλέων 85100 Ρόδος.
Πρόεδρος: Κωνσταντινίδης Νίκος
6977702484 email: konstfamily@hotmail.com

και

ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΚΑΣΙΩΤΩΝ ΡΟΔΟΥ «Ο ΧΑΔΙΩΤΗΣ»
Πατρ. Αθηναγόρα 13 85100 Ρόδος
Πρόεδρος: Κωνσταντινίδης Νίκος
τηλ. 6977702484, email: konstfamily@hotmail.com

Ρόδος: 26/01/2018

Προς:
α)ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ : minister@minfin.gr (κ.Πετινάτου)
β)ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ypertns@ypakp.gr (Κ. Υπουργού)
γ)ΗΔΙΚΑ : ds2@idika.gr (Κο Τάσο Τάγαρη)

Κοιν:
α) ΕΠΑΡΧΕΙΟ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΚΑΣΟΥ (dimkasos@otenet.gr)
β) ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ (dimoskarpathou@gmail.com)
γ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ (eparxeio@hotmail.com)
δ) ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (ως πίνακας απποδεκτών)
ε) ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΩΝ ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ  ΑΘΗΝΩΝ (yianfrag@otenet.gr)
στ) ΚΑΣΙΩΝ ΔΡΑΣΗ (kostasper75@yahoo.gr)
ζ) Πίνακα Αποδεκτών Δωδεκανησιακών Παροικιακών Συλλόγων Ρόδου

ΘΕΜΑ: «ΕΙΔΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΡΙΣΜΑ ΣΕ ΝΗΣΙΩΤΕΣ»

Αξιότιμοι κύριοι,

Όπως είναι γνωστό έχει λήξει η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για τη χορήγηση του «Ειδικού Κοινωνικού Μερίσματος σε Νησιώτες» του νομού Έβρου, Λέσβου, Χίου, Σάμου και Δωδεκανήσου, στα πλαίσια των προσπαθειών της κυβέρνησης να εξισορροπηθεί η απώλεια των κατοίκων, αυτών των περιοχών, από την αύξηση των συντελεστών ΦΠΑ από 01/01/2018.

Στην κατηγορία των δικαιούχων συμπεριλαμβάνονταν και οι κάτοικοι του ακριτικού νησιού Κάσου.

Σας ενημερώνουμε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των δικαιούχων κατοίκων της Κάσου, δεν έλαβε αυτό το επίδομα παρά το γεγονός ότι όλοι οι κάτοικοι προσπάθησαν να καταθέσουν τις προβλεπόμενες δηλώσεις, λόγω μιας ιδιαιτερότητας την οποία ήταν αδύνατο να παρακάμψει το σύστημα.

Οι περισσότεροι Κασιώτες, όταν, στο παρελθόν,  είχαν κάνει έναρξη στη Δ.Ο.Υ. Καρπαθού, είχαν πάρει ΑΦΜ με Τ.Κ. 85700, ο οποίος σήμερα ανήκει στη Κάρπαθο, ενώ πολύ αργότερα ελάχιστοι έλαβαν ΑΦΜ με Τ.Κ. 85800, ο οποίος σήμερα ανήκει στη Κάσο.

Επειδή κατά την υποβολή της δήλωσης του «Ειδικού Κοινωνικού Μερίσματος σε Νησιώτες»,  η εφαρμογή αντλούσε τα στοιχεία από το ΤΑΧΙSNET, σε κάθε δήλωση παρουσιαζόταν η διεύθυνση «Κασος» με Τ.Κ., όμως, 85700, ο οποίος ανήκει στο γειτονικό νησί της Καρπάθου.

Όπως γνωρίζετε η Κάσος και η Κάρπαθος ανήκουν στην ίδια Περιφερειακή Ενότητα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου «Καρπάθου – Κάσου» και χρησιμοποιείται κοινός  Ταχυδρομικός Κώδικας και για τα δύο νησιά, εδώ και πολλά χρόνια.

Επίσης είναι γνωστό ότι η Κάσος και Κάρπαθος, δεν έχει αντίστοιχη Υπηρεσία και εξυπηρετείται από την Δ.Ο.Υ. Ρόδου.

Επίσης σας επισημαίνουμε ότι η μεταβολή των ατομικών στοιχείων δεν μπορούσε να γίνει μέσα στον Δεκέμβρη, κατά τον οποίο έληγε η προθεσμία, γιατί οι περισσότεροι κάτοικοι του ακριτικού νησιού δεν έχουν γνώσεις πρόσβασης στο ηλεκτρονικό σύστημα του Υπουργείου και επειδή η «μη αποδοχή» των δηλώσεων, για τον παραπάνω λόγω, έγινε αντιληπτή, από τον μοναδικό λογιστή της Κάσου, εκπρόθεσμα.

Επομένως γίνεται απόλυτα αντιληπτό ότι, λόγο της ιδιομορφία της σχετικής εφαρμογής και των συνθηκών που επικρατούν στο νησί της Κάσου, οι περισσότεροι δικαιούχοι δεν έλαβαν το  «Ειδικό Κοινωνικό Μέρισμα των Νησιωτών».

Για την αποκατάσταση αυτής της αδικίας, παρακαλούμε να προβείτε άμεσα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να τύχουν της ίσης αντιμετώπισης οι δικαιούχοι κάτοικοι της Κάσου.

Προτείνουμε να δοθεί «κατ’ εξαίρεση» παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων για τους Κασιώτες, ή χειρόγραφη υποβολή αιτήσεων, ή αποδοχή των ηλεκτρονικών αιτήσεων (εκπρόθεσμη) των κατοίκων με διεύθυνση το νησί της Κάσου και «κατ’ εξαίρεση» τον Τ.Κ. της Καρπάθου για όσους έχουν στο μητρώο του ΤΑΧΙSNET με ταχυδρομικό κώδικα 85700.

Ευελπιστούμε στην κατανόηση της ιδιαιτερότητας και την ανταπόκρισή σας για την επίλυση του προβλήματος.

Για το Δ.Σ. των Δωδεκανησιακών Παροικιακών Συλλόγων
και
για το Δ.Σ. του Συλλόγου Κασιωτών Ρόδου

Ο πρόεδρος

Νίκος Κωνσταντινίδης