Ξεκινά η διαδικασία κτηματογράφησης για ακίνητα που βρίσκονται στην Κάρπαθο   για την καταχώριση τους στο Εθνικό Κτηματολόγιο.  Η προθεσμία υποβολής δηλώσεων αρχίζει στις 15 Οκτωβρίου και  τελειώνει στις 15 Ιανουαρίου για τους κατοίκους εσωτερικού και στις 15 Απριλίου για τους κατοίκους εξωτερικού.

 Υποχρέωση υποβολής δήλωσης έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα που έχουν εμπράγματο ή άλλο εγγραπτέο δικαίωμα σε ακίνητο  για να κατοχυρώσουν τα δικαιώματα τους.

 .. (σπίτια και Εγγραπτέα δικαιώματα  που πρέπει να δηλωθούν είναι κυρίως:

  • κυριότητα (πλήρης ή ψιλή)
  • προσωπικές δουλείες (επικαρπία, οίκηση, συνοίκηση)
  • πραγματικές δουλείες (δουλεία διόδου, αντλήσεως κλπ)
  • κάθε άλλο συσταθέν είδος δουλείας
  • εγγραπτέες διαδικαστικές πράξεις (αγωγή, ανακοπή, τριτανακοπή άρθρου 220 ΚΠολΔ)

Μαζί με την δήλωση πρέπει να υποβληθούν φωτοαντίγραφα του  τίτλου του δικαιώματος, πιστοποιητικού μεταγραφής από το Υποθηκοφυλάκειο  και τοπογραφικού Διαγράμματος  του ακινήτου,  που αναφέρεται στον τίτλο ιδιοκτησίας (αν υπάρχει) ή Πρόσφατου Τοπογραφικού

Εναλλακτικά θα μπορεί να υποβληθεί εκτύπωση  του ακινήτου μέσω της Υπηρεσίας Θέασης Ορθοφωτογραφιών από το Ελληνικό Κτηματολόγιο ( www.ktimatologio.gr).

Σοβαρά προβλήματα αμφισβήτησης ιδιοκτησιών εκτιμάται ότι θα προκύψουν  με την ανάρτηση των δασικών χαρτών, που αναμένεται να πραγματοποιηθεί σύντομα, δεδομένου   ότι  μόνο  για τα Δωδεκάνησα απ όλα τα άλλα  νησιά , σε περίπτωση αμφισβήτησης της κυριότητας ισχύει  το τεκμήριο  υπέρ του Δημοσίου. Επιπλέον  για τον χαρακτηρισμό ενός κτήματος ως δάσους ή  χορτολιβαδικής έκτασης για την Δωδεκάνησο λαμβάνονται υπόψη μόνο   οι αεροφωτογραφίες του 1960, ενώ για όλη την υπόλοιπη Ελλάδα λαμβάνονται υπόψη εναλλακτικά και οι αεροφωτογραφίες του 1945. Αν δηλαδή ένας αγρός ήταν καλλιεργημένος το 1945 και  στις αεροφωτογραφίες του 1960 φαίνεται να έχει καλυφθεί από δασική βλάστηση, άν βρίσκεται στην Δωδεκάνησο θα χαρακτηριστεί ως δάσος ή δασική έκταση, ενώ αν βρίσκεται σε άλλο μέρος της  Ελλάδας θα χαρακτηρισθεί ως ιδωτικός δασωμένος αγρός.

Είναι ένα σοβαρό θέμα, που θα πρέπει να ρυθμισθεί άμεσα νομοθετικά με πρωτοβουλία των Δωδεκανήσιων Βουλευτών, ώστε να επεκταθεί και στην Δωδεκάνησο το καθεστώς που ισχύει για τα υπόλοιπα νησιά του Αιγαίου, του Ιονίου και την Κρήτη  (να ισχύει και στην Δωδεκάνησο η παράγραφος 1 του άρθρου 37 του ν. 4280/2014)  και για τον χαρακτηρισμό μιας έκτασης ως γεωργικής να λαμβάνεται υπόψη εναλλακτικά εκτός των αεροφωτογραφιών του 1960 και η μορφή που είχε το ακίνητο κατά την ενσωμάτωση των νησιών μας στην Μητέρα Ελλάδα.