ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Μετά από ένα μεγάλο χρονικό διάστημα αναγκαστικής απραξίας λόγω πανδημίας, επανερχόμαστε στην κανονικότητα με σύγκληση τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μελών, που θα θεωρηθούν ταμειακώς τακτοποιημένα με καταβολή συνδρομής 20€, πριν την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης, την Τετάρτη 11 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 19.00 στη  Δωδεκανησιακή Εστία (Υψηλάντου 143-145, Πειραιάς) με θέματα ημερησίας διάταξης:

  1. Λογοδοσία απερχόμενου Δ.Σ.
  2. Οικονομικός απολογισμός, έγκριση πεπραγμένων – διαχείρισης καθώς και απαλλαγή από κάθε ευθύνη  του απερχόμενου Δ.Σ.
  3. Εκλογή τακτικών μελών νέου Δ.Σ και μελών της εξελεγκτικής επιτροπής.

Σε περίπτωση μη υπάρξεως απαρτίας, η Γ.Σ θα λάβει χώρα  την  επόμενη Τετάρτη, 18 Ιανουαρίου 2023 στον ίδιο τόπο  και ώρα, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Καταστατικού.

Κατά την εν λόγω Γενική Συνέλευση, είναι μια καλή ευκαιρία να συζητηθούν όλα τα θέματα που αφορούν στους απανταχού συμπατριώτες μας, δεδομένου ότι οι  συναντήσεις αλληλοενημέρωσης μας έχουν αραιώσει πολύ τα τελευταία χρόνια.

Ημερομηνία,  12/12/2022

Ο Πρόεδρος
Εμμανουήλ Ιακ. Γρύλλης

Ο Γενικός Γραμματέας
Μιχαήλ Εμμ. Αρφαράς