Ο Δήμος Καρπάθου αποφάσισε την απευθείας ανάθεση στον ΚΟΥΓΙΟΥΜΑΤΖΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ( με στοιχεία επικοινωνίας Διεύνθυση  Όλυμπος Καρπάθου, ΤΚ 85700  ΤΗΛ. 6947988329 email executivedrive _rodos@hotmail.com) AΦΜ: 078446199 Δ.Ο.Υ: Ρόδου.

Η ανάθεση αφορά την Περισυλλογή και Διαφύλαξη Ανεπιτήρητων Παραγωγικών Ζώων.

Η συνολική αξία της ανάθεσης είναι 31.000 ευρώ. Για το 2022: 21.080,00 ευρώ και για το 2023: 9.920.00 ευρώ.