Δ.Τ- Η Βουλή τιμά την ημέρα Φιλελληνισμού και Διεθνούς Αλληλεγγύης (1)