Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου θα παραγματοποιηθεί στις 31 /1/2023 Τακτική Συνεδρίαση ημέρα Τρίτη και ώρα 7 μ.μ. με θέματα:

Πηγάδια Καρπάθου. Από το φωτογραφικό αρχείο του Ηλία Λογοθέτη

1.Καθορισμός ανωτάτου ορίου του χρηματικού ποσού (1000,00) ευρώ που θα διατηρείται σε μετρητά.

2.Ψήφιση του Προγράμματος της Τουριστικής Προβολής για το έτος 2023.

3.Αποδοχή εφαρμογής προγράμματος δακοκτονίας στον Δήμο Καρπάθου για το έτος 2023.

4.Καθορισμός ειδικοτήτων προωπικού ΙΔ.ΟΧ στο πλαίσιο  του προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2023.

5.Έγκριση διαγραφή Τελών Νεκροταφείου.

6.Έγκριση απόφασης 249/2022 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα:”Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προυπολογισμού Εσόδων-Δαπανών Β’ τριμήνου 2022″

7.Έγκριση απόφασης 251/2022 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: “Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προυπολογισμού Εσόδων-Δαπανών Γ” τριμήνου 2022″.

‘8.Εγκριση απ’οφασης 74/2022 της Οικονομικής Επιτροπής βάση του Ν.5013/2023.

9.Εγκριση απόφασης 194/2022 της Οικονομικής Επιτροπής βάση του Ν.5013/2023.