Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου επιδεικνύοντας εμπράκτως τη φροντίδα της για τα μικρά νησιά και τις υποδομές τους, ιδιαιτέρως δε στον κρίσιμο τομέα της εκπαίδευσης,   προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης έργων συντήρησης και επισκευής σχολικών κτιρίων  στο νησί της Κάσου, προκειμένου να εξασφαλισθούν οι καλύτερες συνθήκες κατά την εκπαιδευτική διαδικασία.

Συγκεκριμένα, με απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργου Χατζημάρκου, η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου  προκηρύσσει διαγωνισμό  για «Έργα Συντηρήσεων – Επισκευών Σχολικών Κτιρίων Ν. Κάσου» συνολικού προϋπολογισμού 17.000 ευρώ (με ΦΠΑ).

Το έργο αφορά σε εργασίες μόνωσης στο νηπιαγωγείο Αγίας Μαρίνας, εργασίες μόνωσης δώματος στο νηπιαγωγείο Φρυ, εργασίες στον αύλειο χώρο και κατασκευή παιδικής χαράς στο ίδιο νηπιαγωγείο, καθώς και εργασίες στον αύλειο χώρο του Γυμνασίου Κάσου.

Η νήσος Κάσος

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 04/07/2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00πμ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, Πλατεία Ελευθερίας στη Ρόδο, μέχρι και την Πέμπτη, 29/06/2017.

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων Νομού Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.