Ολοκληρώθηκε η διαδικασία της έγκρισης από το Ελεγκτικό Συνέδριο του έργου «κατακόρυφης σήμανσης και τοποθέτησης στηθαίων ασφαλείας στο οδικό επαρχιακό δίκτυο της Καρπάθου και της Κάσου, συνολικού προϋπολογισμού 1.415.000 ευρώ. Το έργο πήρε να εκτελέσει ύστερα από διαγωνισμό, η εταιρία «Αρκαδική Κατασκευαστική Α.Ε» η οποία μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, θα υπογράψει τη σύμβαση για την έναρξη των εργασιών και την ολοκλήρωση του έργου. Είναι η πρώτη φορά που τόσο στην Κάρπαθο όσο και στην Κάσο τοποθετούνται στηθαία ασφαλείας πολλών χιλιομέτρων στα πιο επικίνδυνα σημεία του επαρχιακού και όχι μόνο οδικού δικτύου και των δύο νησιών και συγκεκριμένα 15 χιλιόμετρα στην Κάρπαθο και 4 χιλιόμετρα στην Κάσο, ενώ γίνεται αντικατάσταση όλων των φθαρμένων πινακίδων και τοποθετούνται νέες σε διάφορα σημεία.

ΠΟΥ ΘΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΟΥΝ ΤΑ ΣΤΗΘΑΙΑ

Σύμφωνα με τη μελέτη που έχει εκπονηθεί από το Επαρχείο Καρπάθου-Ηρωικής Νήσου Κάσου τα σημεία στα οποία θα τοποθετηθούν τα στηθαία ασφαλείας είναι:

ΣΤΗΝ ΚΑΡΠΑΘΟ

ΔΡΟΜΟΙ:

Πηγάδια-Απέρι 300 μέτρα

Κυρά Παναγιά 2.700 μέτρα

Απέρι-Σπόα 2.500 μέτρα

Σπόα-Άγιος Νικόλαος 1.450 μέτρα

Σπόα-Μεσοχώρι 700 μέτρα

Μεσοχώρι-Άδεια 1.600 μέτρα

Άδεια-Σικέλαος 700 μέτρα

Σικέλαος-Πυλές 1.100 μέτρα

Πυλές-Όθος 300 μέτρα

Πυλές-Βάτσες-Απέρι 700 μέτρα

Πηγάδια-Αεροδρόμιο 1800 μέτρα

Μενετές-Σταματουλίτσα 750 μέτρα

Όλυμπος-Διαφάνι 600 μέτρα

Όλυμπος-Αυλώνα 500 μέτρα

Στο οδικό δίκτυο της Κάσου έχουν προσδιορισθεί αντίστοιχα σημεία.

ΟΙ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ

Στο οδικό δίκτυο και των δύο νησιών, έχουν παραγγελθεί 83 πινακίδες αναγγελίας κινδύνου. Από αυτές οι 18 στην Κάσο και 62 ρυθμιστικές από αυτές οι 12 στην Κάσο.

ΟΙ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Είκοσι επτά πινακίδες πληροφόρησης θα τοποθετηθούν σε 10 διασταυρώσεις του επαρχιακού οδικού δικτύου Καρπάθου και θα αντικατασταθούν οι φθαρμένες. Οι πινακίδες πληροφόρησης και κατεύθυνσης αφορούν:

Αεροδρόμιο-Αμμοοπή

Αεροδρόμιο-Πηγάδια

Αμμοοπή-Πηγάδια

Αεροδρόμιο –Μενετές-Απέρι

Αεροδρόμιο-Μενετές-Πηγάδια

Απέρι-Όλυμπος-Πηγάδια

Αεροδρόμιο-Αμμοπή-Μενετές

Λακκί-Αμμοοπή-Αεροδρόμιο

Πηγάδια-Απέρι-Αεροδρόμιο

Λακκί-Αμμοοπή-Πηγάδια

Σπόα-Όλυμπος-Μεσοχώρι

Μεσοχώρι-Πηγάδια

Σπόα-Όλυμπος-Πηγάδια

Πηγάδια-Μεσοχώρι-Σπόα

Άγιος Νικόλαος

Μεσοχώρι-Άγιος Νικόλαος

Πηγάδια-Σπόα-Αρκάσα

Πηγάδια-Σπόα-Μεσοχώρι

Μεσοχώρι

Αεροδρόμιο-Αρκάσα-Πυλές

Αεροδρόμιο-Αρκάσα-Μεσοχώρι

Πυλές-Μεσοχώρι

Πηγάδια-Όθος

Αρκάσα-Μεσοχώρι

Πυλές-Όθος

Πηγάδια-Απέρι- Όθος

Πηγάδια-Απέρι-Πυλές

Ο Έπαρχος Καρπάθου-Ηρωικής Νήσου Κάσου
Γιάννης Γ. Μηνατσής