Να τις χλαέψεις τις ελιές και να τις καλουργίσεις
να πάεις και στα λετουρειό για να χιλιολαΐσεις.

Γαάρους δεν έχει το χωριό για να τους σαμαρώσου
και θέλουσι αγροτικά ελιές να τα φορτώσου.

ΝΙΚΟΛΑΣ ΠΑΡΑΓΥΙΟΣ

Να τα αποσώσου ύστερα στο ελαιοτριβείο
να βγάλου  λάδι νόστιμο και όλο μεγαλείο.

Να βάλου στις σαλάτες τω να βάλου στους ταβάες
να βαλουσι στα φαγητά για να χου νοστιμάδες.

Δρόμους πολλούς να κάμετε σε ούλα τα μετόχια
αυτά που δημιούργησε η στέρηση κι φτώχεια.

Γιατί τα κάμα οι παλιοί με ύδρο και με αίμα
και κόπους ατελείωτους αυτό δεν είναι ψέμα.

Δύσκολο να συντηρηθούν α δε πηαίνου δρόμοι<
κουράγια δεν υπάρχουν πιο καένας να σηκώνει.

λάδι πράσινος χρυσός μην το υποτιμάτε
μην έρθουν χρόνια δύσκολα και ούλοι το ανεζητάτε.

Καλή δύναμη και καλοφάγοτο …….!!!!!!!!

Ωραία εποχή!

Ωραία δραστηριότης……οι καταδύσεις συνεχίζονται στο λάδι των ελιών

ΝΙΚΟΛΑΣ ΠΑΡΑΓΥΙΟΣ