Τα  Διοικητικά Συμβούλια των Ομοσπονδιών Δωδεκανησιακών Σωματείων και των παροικιακών Σωματείων των τριών νησιών (Καρπάθου, Η.Ν. Κάσου και Χάλκης), λαμβάνοντας υπόψη τα δυσμενή γεγονότα που αφορούν στην ακτοπλοϊκή σύνδεση των εν λόγω νησιών, εν μέσω της καλοκαιρινής περιόδου και με την ευθύνη  της εκπροσώπησης του μεγαλύτερου μέρους της Δωδεκανησιακών παροικιών, καλεί το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής:

α. Να δρομολογήσει άμεσα αξιόπλοο πλοίο στη γραμμή ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΚΑΣΟΣ – ΚΑΡΠΑΘΟΣ – ΧΑΛΚΗ – ΡΟΔΟΣ

Β.  Να μεριμνήσει για την άμεση έναρξη εκτέλεσης  του   δρομολογίου ΣΗΤΕΙΑ – ΚΑΣΟΣ – ΚΑΡΠΑΘΟΣ – ΧΑΛΚΗ – ΡΟΔΟΣ, που αρχικά προβλεπόταν να αρχίσει την 13/6 και μέχρι σήμερα έχει  αδικαιολόγητη καθυστέρηση μεγαλύτερη από ένα μήνα, αφού τα δεκαοκτώ πλοία της εν λόγω εταιρείας εκτελούν  δρομολόγια σε όλο το υπόλοιπο Αιγαίο

Η ικανοποίηση των παραπάνω αιτημάτων μας, αποτελεί την στοιχειώδη έμπρακτη κατανόηση εκ μέρους σας, της έννοιας της νησιωτικότητας και της υποχρέωση της Πολιτείας για καθιέρωση συνθηκών ίσης μεταχείρισης και ίσων ευκαιριών,  μεταξύ των πολιτών, όπως προβλέπουν οι αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα ΔΣ των Δωδεκανησιακών Ομοσπονδιών και Σωματείων