Σύμφωνα με πολλά δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών ενημερωθήκαμε για το ενδεχόμενο μετεγκατάστασης του Κέντρου Υγείας Καρπάθου στο κτίριο του Νοσοκομείου, ένα νοσοκομείο που παρότι είναι έτοιμο για λειτουργία δεν έχει ξεκινήσει να λειτουργεί ακόμη.

Με τις υπάρχουσες δομές, συχνά οι κάτοικοι της Καρπάθου ήταν αναγκασμένοι να μεταβαίνουν στη Ρόδο ή στην Αθήνα, ακόμα και για περιπτώσεις βραχείας νοσηλείας καθώς το υφιστάμενο Κέντρο Υγείας δεν αρκεί για να καλύψει τις ανάγκες φροντίδας και περίθαλψης.

Γι’ αυτό και είναι επιτακτική η ανάγκη λειτουργίας μιας σύγχρονης και εξοπλισμένης μονάδας θα εξυπηρετήσει τις ανάγκες του ντόπιου πληθυσμού και των επισκεπτών του, αλλά και της ευρύτερης περιοχής, συμβάλλοντας στον εκσυγχρονισμό της νοσοκομειακής υποδομής, τη βελτίωση των παρεχομένων συνθηκών υγείας, την ανάπτυξη πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, αλλά και στην άμβλυνση της ανισότητας στην πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας και του αισθήματος της απομόνωσης στο ακριτικό νησί.

ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΑΚΑΔΗΜΑ, ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Β ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΟ ΜέΡΑ25

Δυστυχώς, παραμένουν αρκετά άλυτα προβλήματα υποστελέχωσης ενώ ασαφές μένει το πλαίσιο της μετεγκατάστασης.

Κατόπιν όλων των παραπάνω,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

  • Το νέο νοσοκομείο θα λειτουργήσει ως νέο κέντρο Υγείας ή θα στελεχωθεί και θα λειτουργήσει ως κανονικό νοσοκομείο;
  • Αν πρόκειται να συμβεί αυτό (να αντικαταστήσει δηλ. το υφιστάμενο κέντρο υγείας) ποιος ο λόγος που άλλαξε την αρχική στόχευση δημιουργίας μιας σύγχρονης μονάδας φροντίδας σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα;
  • Γιατί δεν διατηρούνται και οι 2 δομές λειτουργώντας συμπληρωματικά η μια στην άλλη;
  • Υπήρξε διαβούλευση με τοπικούς φορείς και πολίτες ώστε να ληφθεί υπόψιν και η δική τους βούληση;
  • Πώς είναι δυνατόν ένα υποστελεχωμένο, σε προσωπικό, Κέντρο Υγείας να μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες των ασθενών σε ένα χώρο κατά πολύ μεγαλύτερο;
  • Αν η μετεγκατάσταση είναι προσωρινή ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα κανονικής λειτουργίας;
  • Πότε θα καταρτιστεί το οργανόγραμμα του και πότε θα προκηρυχθούν οι θέσεις ιατρών και νοσηλευτών που θα προβλέπει;

Η ερωτώσα βουλευτής

ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΑΚΑΔΗΜΑ