Να το πιστέψω; Η ζωή και η δράση του ήρωά μου, και ήρωα της OSS στον Β´ΠΠ, Alexander Martin Georgiadis γίνεται ταινία! 

ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΟΜΑΗ

Ευχαριστώ τον εκδότη και όσους μοιράστηκαν και μοιράζονται μαζί μου αυτή μου τη συγκίνηση…