Το Υπουργείο Εσωτερικών σε απάντησή εγγράφου του Δήμου Καρπάθου σχετικό με την συγκρότηση Οικονομικής Επιτροπής απέστειλε το παρακάτω έγγραφο: