Προς τον Υπουργό Τουρισμού, κ. Χάρη Θεοχάρη.
Θέμα : Υπόμνημα για τις θέσεις του Επιμελητηρίου μας για τον τουρισμό.

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Αρχικά,  θα θέλαμε να σας συγχαρούμε θερμά για την ανάληψη των καθηκόντων σας ως Υπουργός Τουρισμού, θέση την οποία τιμούμε και κρίνουμε ως στρατηγικής σημασίας για την εθνική μας οικονομία.

Ευχόμαστε τόσο σε εσάς όσο και στον Υφυπουργό και βουλευτή Δωδ/σου, Μάνο Κόνσολα, καλή και δημιουργική θητεία.

Με την ευκαιρία της επίσκεψής σας το νησί μας, το Επιμελητήριο μας, σας καταθέτει με το παρόν υπόμνημα, ορισμένες σημαντικές θέσεις του αναφορικά με τον Τομέα ευθύνης σας.

Κωνσταντίνος Γ. Ζωγραφίδης,πρόεδρος Οικονομικού Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου.

Συγκεκριμένα. οι θέσεις μας αναλύονται ως εξής :

 • Πρωταρχικός στόχος η αύξηση των εσόδων/εισπράξεων από τον τουρισμό.

Είναι γνωστό ότι τα τελευταία  έτη, ενώ οι αφίξεις του Ελληνικού τουρισμού έχουν διπλασιαστεί, τα συνολικά έσοδα από τον τουρισμό δεν έχουν αυξηθεί ανάλογα, λόγω της μείωσης της μέσης κατά κεφαλήν δαπάνης των τουριστών.

Για την αύξηση των εσόδων/εισπράξεων, των επιχειρήσεων του τουρισμού και κατ’ επέκταση των εσόδων του κράτους, προτείνομε την λήψη μέτρων για την αύξηση της ζήτησης του Ελληνικού τουριστικού προϊόντος στις υφιστάμενες αλλά και σε πολλές νέες αγορές.

Κατά την άποψή μας, αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τους κάτωθι τρόπους :

Α) Τη βελτίωση των υποδομών στους τουριστικούς μας προορισμούς και ιδίως σε ότι αφορά σε δρόμους, αεροδρόμια, λιμάνια (δημιουργία home port στην κρουαζιέρα), νοσοκομεία, γήπεδα και ταυτόχρονα την βελτίωση όλων των δομών του κράτος για παροχή ηλεκτρικής ενέργειας, ύδρευσης , αποχέτευσης, αποκομιδής και διαχείρισης απορριμμάτων, διαχείριση προσφυγικών ροών κλπ.

Β) Στοχευμένο Μάρκετινγκ του Ελληνικού τουρισμού ανά κατηγορία τουρισμού, ανά τουριστική αγορά και ανά είδος τουρίστα. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έχει ξεκινήσει ενέργειες για την δημιουργία στενευμένων προτάσεων για την ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος της Ρόδου και της Σαντορίνης, όπου αναμένουμε τα αποτελέσματα των προτάσεων.

Γ) Τη στροφή στην βελτίωση της ποιότητας του τουριστικού μας προϊόντος μέσω :

 1. Tης εκπαίδευσης, επιμόρφωσης του ανθρώπινου δυναμικού του τουρισμού όλων των βαθμίδων από τις αναβαθμισμένες τουριστικές σχολές της χώρας μας.
 2. Τη βελτίωση – εκσυγχρονισμό των ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων μέσω νέων αναπτυξιακών κινήτρων και νέων επενδύσεων.

Δ) Μείωση της υπερφορολόγισης του τουριστικού προϊόντος μέσω της μείωσης του ΦΠΑ, του φόρου εισοδήματος, του τέλους διανυκτέρευσης κλπ.

Ε) Κίνητρα για την καθετοποίηση του τουριστικού προϊόντος.

ΣΤ) Την δημιουργία κινήτρων για την εισροή ξένων κεφαλαίων από μεγάλες επιχειρήσεις για την προσέλκυση επενδύσεων.

 • Ο τουρισμός ως μοχλός ανάπτυξης των τοπικών οικονομίων.

Ως Επιμελητήριο, πιστεύουμε ότι, θα πρέπει να υποστηριχθεί η τοπική κυκλική οικονομία σε όλες τις τουριστικά ανεπτυγμένες περιοχές δίνοντας σημαντικά κίνητρα για την σύνδεση του τουρισμού (τριτογενή τομέα) με τον πρωτογενή τομέα και τον δευτερογενή τομέα της οικονομίας μας.

 • Ο τουρισμός ως μέσο μείωσης της ανεργίας.

Από των στατιστικών που δημοσιεύονται για την απασχόληση, είναι γνωστό ότι, ετησίως οι απασχολούμενοι στον τομέα του Τουρισμού και στις τουριστικές περιοχές συνεχώς αυξάνονται.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, σε πολλές τουριστικές περιοχές, κατά την περίοδο της τουριστικής περιόδου, να μην επαρκεί το τοπικά διαθέσιμο ανθρώπινο δυναμικό για την κάλυψη των αναγκών σε πολλές ειδικότητες.

Καλύπτοντας αυτές τις θέσεις εργασίας από άνεργο ανθρώπινο δυναμικό που κατοικεί σε μη τουριστικά ανεπτυγμένες περιοχές της χώρας που πλήττονται από την ανεργία,  κρίνουμε ότι, ο τομέας του τουρισμού δεν θα στηρίξει μόνο την μείωση της ανεργίας αλλά και την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας των περιοχών αυτών.

Με στόχο την επίτευξη του πιο πάνω σκοπού, σας προτείνουμε να δοθεί η δυνατότητα μέσω του πληροφοριακού συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ» σε κάθε  επιχείρηση να καταχωρεί τις κενές θέσεις εργασίας της και εν συνεχεία οι καταχωρήσεις αυτές των προσφερόμενων θέσεων εργασίας να δημοσιεύονται την ίδια στιγμή στο site του ΟΑΕΔ (ή σε application του ΟΑΕΔ) όπου όλοι οι ενδιαφερόμενοι  θα έχουν πρόσβαση. Η αποτελεσματικότητα του μέτρου αυτού θα είναι σημαντική αν συνδυαστεί και με  άλλα κίνητρα του κράτους, όπως για παράδειγμα :

Α) Η επιδότηση ενοικίου ή και επιδότηση εξόδων μετακίνησης (εισιτηρίων) στους άνεργους,  εφόσον προσληφθούν σε εργοδότη με μεγάλη χιλιομετρική απόσταση από την μόνιμη κατοικία τους κλπ.

Β) Η επιχορήγηση των επιχειρήσεων για την εκπαίδευση των ανέργων που θα προσλάβουν, την επιχορήγηση για την διοργάνωση ημερίδων σε περιοχές εκτός έδρας τους που θα παρουσιάζουν τις προσφερόμενες θέσεις εργασίας τους κλπ

 • Μείωση της γραφειοκρατίας στην απασχόληση των εργαζομένων του τουρισμού.

Άποψη του επιμελητήριου μας είναι απλοποίηση της διαδικασίας και του τρόπου δήλωσης του ωραρίου  εργασίας των εργαζομένων και η εξάλειψη των υψηλών προστίμων που συνδέονται με αυτό.

Επειδή σε όλες τις επιχειρήσεις του τουριστικού τομέα ο προγραμματισμός του ωραρίου των εργαζόμενων μεταβάλλεται λόγω διαφόρων παραγόντων (απρόβλεπτες μεταβολές στην ώρα άφιξης τουριστών, ακυρώσεις αφίξεων, έκτακτη αύξηση πελατών, αλλαγές στις ώρες έναρξης/λήξης εκδηλώσεων / συνεδρίων, καιρικές συνθήκες κλπ) θα πρέπει να απλοποιηθεί ο τρόπος δήλωσης των ωραρίων των εργαζομένων διασφαλίζοντας σε κάθε περίπτωση την τήρηση της εργατικής νομοθεσίας.

Για το λόγο αυτό, και σε συνέχεια και των όσων προανήγγειλε ο πρωθυπουργός στην Δ.Ε.Θ στις 07/09/2019, σας προτείνουμε να υποστηρίξετε και να βοηθήσετε την επιτάχυνση της διαδικασίας έκδοσης όλων των Υπουργικών Αποφάσεων του άρθρου 26 του Ν. 3996/2011 για να θεσμοθετηθεί πλήρως η διάταξη της κάρτας εργασίας (και στο τομέα του τουρισμού), η οποία θα συνδέεται με το Π.Σ ΕΡΓΑΝΗ, αντί για το ΕΦΚΑ, πρώην ΙΚΑ, όπως προβλέπει η εν λόγω διάταξη.

Η πλήρης θεσμοθέτηση της διάταξης αυτής πιστεύουμε ότι θα δώσει μια σημαντική ευελιξία και θα απλοποιήσει πολλά θέματα απασχόλησης, αλλά κυρίως, θα μειώσει δραστικά την γραφειοκρατία αφού :

 1. Με δεδομένο ότι το σύστημα ηλεκτρονικής ωρομέτρησης θα επαληθεύει ανά πάσα στιγμή το πραγματικό ωράριο των εργαζομένων δεν θα υπάρχει πλέον λόγος για :
  Α) Προγενέστερη δήλωση των ωραρίων εργασίας των εργαζομένων,
  Β) Υποβολή τυχόν τροποποίησης των ωραρίων των εργαζομένων,
  Γ) Δήλωση υπερεργασιακής και υπερωριακής απασχόλησης των εργαζομένων,
  Δ) Ακύρωση υπερεργασιακής και υπερωριακής απασχόλησης των  εργαζομένων.
 2. Θα εκμηδενιστούν τα αδικαιολόγητα και υπέρογκα πρόστιμα που επιβάλλονται σε εργοδότες από εντοπισμό εργαζομένων εκτός ωραρίου, λόγω μη υποβολής συμπληρωματικού πίνακα για την τροποποίηση του ωραρίου ή λόγω της μη υποβολής κάποια αναγγελίας υπερωριακής απασχόλησης. (Τα πρόστιμα προτείνουμε να επιβάλλονται αν εντοπιστεί πραγματικά εργαζόμενος ο οποίος θα απασχολείται χωρίς να έχει «χτυπήσει» κάρτα στο ηλεκτρονικό σύστημα ωρομέτρησης).
 3. Θα ικανοποιεί τα πάγια αιτήματα όλων των εργοδοτικών οργανώσεων για την απλοποίηση της δήλωσης των ωραρίων των εργαζομένων και της εξάλειψης των αδικαιολόγητων προστίμων από τις παραβάσεις που συνδέονται με αυτήν.
 4. Με την εφαρμογή του μέτρου αυτού θα είναι εφικτό να επιβραβεύονται, μέσω έκπτωσης ασφαλιστικών εισφορών, οι συνεπείς και τυπικοί εργοδότες που θα εγκαθιστούν το νέο σύστημα ηλεκτρονικής ωρομέτρησης και θα καταβάλλουν εμπροθέσμως τις εισφορές τους (όπως προβλέπει η παρ. 2 του άρθ. 26 Ν.3996/2011).

Τέλος, θέλουμε να σας ζητήσουμε την στήριξη και την συμπαράσταση σας τις εξής πάγιες θέσεις και διεκδικήσεις του φορέας μας, που αφορούν το θέμα της απώλειας των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ των νησιών μας και της ρύθμισης των δανείων της πρώην τράπεζας Δωδεκανήσου που σήμερα διαχειρίζονται από τον ειδικό εκκαθαριστή PQH.

Αναφορικά με το ΦΠΑ, επιθυμούμε την άμεση επαναφορά της έκπτωσης του 30% διότι είναι συνταγματικά αλλά και ευρωπαϊκά κατοχυρωμένο δικαίωμα μας  και κυρίως διότι η απώλεια του έχει οδηγήσει τα νοικοκυριά σε απώλεια του διαθέσιμου εισοδήματος τους και μείωση της αγοραστικής τους δύναμης και τις επιχειρήσεις σε μείωση του τζίρους τους και σε συνεχείς ρυθμίσεις.

Αναφορικά με το θέμα των χιλιάδων δανειοληπτών αλλά και των μεριδιούχων της πρώην τράπεζας Δωδεκανήσου που είναι σε καθεστώς εκκαθάρισης (διαχείριση από τον ειδικό εκκαθαριστή PQH), επιθυμούμε να δοθεί άμεση ενημέρωση  στους μεριδιούχους σχετικά με τη σημερινή αξία αποτίμησης των μεριδίων τους. Πρέπει να γνωστοποιηθούν οι πρακτικές που ακολουθεί ο εκκαθαριστής αλλά και η πρόοδος που έχει επιτευχθεί στο ειδικό αυτό έργο. Κατά τόπους θα ήταν χρήσιμη η λειτουργία γραφείων ενημέρωσης των δανειοληπτών και μεριδιούχων για την άντληση πληροφοριών και στοιχείων. Θεωρούμε ζωτικής σημασία τη χορήγηση της δυνατότητας στους δανειολήπτες να προβαίνουν σε ρυθμίσεις με του ίδιους όρους όπως αυτοί  ισχύουν στις εμπορικές τράπεζες με προτεραιότητα τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και το διαθέσιμο εισοδήματος των νοικοκυριών και όχι την επίσπευση του χρόνου της εκκαθάρισης. Θα πρέπει επίσης να εξεταστεί η δυνατότητα να μπορέσουν να αγοράσουν τα οι δανειολήπτες τα δάνειά τους στην αξία που τα  αγοράζουν τα ξένα Funds που αποτελεί και πάγια θέση του οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος.

Ευχόμαστε οι πιο πάνω θέσεις να μπορέσουν να υλοποιηθούν άμεσα ώστε να προαχθεί η ανάπτυξη του τουριστικό μας προϊόντος. Κρίνουμε ότι, η συνδρομή σας θα είναι καθοριστικής σημασίας για τοπικής μας οικονομίας και σας δηλώνουμε ότι, είμαστε παρόντες ως Επιμελητήριο για να εργαστούμε μαζί προς τούτο το σκοπό. Τέλος, θα είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση και ανάλυση των πιο πάνω θέσεων μας.

Για το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας, τμήμα Δωδεκανήσου.

Ο Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Γ. Ζωγραφίδης