Στην υπογραφή εργολαβικής σύμβασης με την ανάδοχο εταιρεία για την εκτέλεση του έργου κατασκευής ισόπεδου κόμβου στη συμβολή της επαρχιακής οδού Πηγάδια – Απέρι, με τον αγροτικό δρόμο που οδηγεί στο νέο Νοσοκομείο Καρπάθου, προέβησαν ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος και ο εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας.

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΠΑΘΟΥ “ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΠΑΘΙΟΣ”

Το έργο που είναι αναγκαίο για την ορθή λειτουργία του Νοσοκομείου Καρπάθου, μελετήθηκε, δημοπρατήθηκε και χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Η εργολαβική σύμβαση είναι ύψους 210.614,97 ευρώ και χρηματοδοτείται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) Δωδεκανήσου της Περιφέρειας.

Το έργο αφορά την κατασκευή ισόπεδου κόμβου μορφής Τ στη συμβολή της Επαρχιακής οδού Πηγάδια – Απέρι με αγροτική οδό, στη θέση Διάζιοι – Κάμποι Παναγίας Καρπάθου.

Η αγροτική οδός είναι η είσοδος του νοσοκομείου Καρπάθου την οποία μετά την ολοκλήρωση του Νοσοκομείου επί καθημερινής βάσης θα διασχίζουν πολλά οχήματα όλων των κατηγοριών.

Ο ανάδοχος του έργου υποχρεούται να ολοκληρώσει το όλο έργο εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της εργολαβικής σύμβασης.