Ενημερώνουμε τους δικαιούχους του Κοινωνικού Παντοπωλείου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου – Παράρτημα Επαρχίας Καρπάθου-Ηρωικής Νήσου Κάσου ότι πρέπει να  καταθέσουν εκ νέου τα δικαιολογητικά  τους.

Όσοι ενδιαφερόμενοι από την Κάρπαθο και την Ηρωική νήσο  Κάσο δεν πρόφθασαν να υποβάλουν αίτηση  ή δεν είχαν ενημερωθεί έγκαιρα, μπορούν επίσης να καταθέσουν  αίτηση και τα αντίστοιχα δικαιολογητικά.

ΕΠΑΡΧΕΙΟ ΚΑΡΠΑΘΟΥ-ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ. ΦΩΤΟ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΝΟΣ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την αίτηση μαζί με τα δικαιολογητικά στο  Τμήμα Δημόσιας Υγείας του Επαρχείου κάθε Παρασκευή από τις 10 το πρωί έως 2 το μεσημέρι.  Το έντυπο της αίτησης μπορούν να το παραλαμβάνουν από  τη κυρία Γεωργία Κασίμη ή τον κ. Δημήτριο Σεβδαλή.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:

  1. Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 προς την αντίστοιχη υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας που είναι κάτοικος  ,  από τον/την εκπρόσωπο της οικογένειας, όπου θα δηλώνεται η κοινωνικοοικονομική κατάσταση της οικογένειας και ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώσει την υπηρεσία σε περίπτωση μεταβολής των δηλωθέντων στοιχείων
  2. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  3. Φωτοτυπία ταυτότητας του αιτούντα/σας ή διαβατήριο και άδεια παραμονής για αλλοδαπούς/ές
  4. Ε1, Εκκαθαριστικό έτους και Ε9 για κάθε ενήλικο μέλος της οικογένειας που ζει στην ίδια κατοικία έτους 2019.(Για εισοδήματα και περιουσιακή κατάσταση έτους 2018.               
  5. Πιστοποιητικό αναπηρίας, εφόσον συντρέχει περίπτωση για κάποιο μέλος της οικογένειας
  6. Αποδεικτικό στοιχείο για την μηνιαία πληρωμή δόσεων δανείου ή μισθωτήριο συμβόλαιο για ενοίκιο, ποσό το οποίο αφαιρείται από τον υπολογισμό του συνολικού εισοδήματος.
  7.  Για  τους αλλοδαπούς βεβαίωση από την αντίστοιχη ΔΟΥ της χώρα τους για εισοδήματα και ακίνητη περιουσία αλλοδαπής., 

και τα εισοδηματικά κριτήρια έχουν ως εξής:

Η Έπαρχος Καρπάθου Ηρωικής – Νήσου Κάσου
Καλλιόπη  Νικολαΐδου