Στην τοποθέτηση ηλεκτρολογικής εγκατάστασης στο Γήπεδο Πηγαδίων Καρπάθου προχωρά η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου,  με σκοπό την αναβάθμιση του  χώρου άθλησης, στο πλαίσιο των παρεμβάσεών της για την βελτίωση των αθλητικών υποδομών στα νησιά, προκειμένου να γίνουν περισσότερο λειτουργικές και φιλικές προς τους μικρούς και μεγάλους χρήστες τους.

Γήπεδο Πηγαδίων Καρπάθου

Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος υπέγραψε εργολαβική σύμβαση με τον ανάδοχο του έργου, έναντι του συνολικού ποσού των 93.800,01 €.

Το έργο «Ηλεκτροφωτισμός Γηπέδου Πηγαδίων Καρπάθου» χρηματοδοτείται και υλοποιείται από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, μετά από Διαβαθμιδική Σύμβαση που υπέγραψαν ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος και ο Δήμαρχος Καρπάθου, Ηλίας Λάμπρος με την οποία ο Δήμος εκχώρησε στην Περιφέρεια την υλοποίησή του.

Σκοπός της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης είναι ο ικανοποιητικός φωτισμός του αγωνιστικού χώρου του γηπέδου Πηγαδιών Καρπάθου, οι διαστάσεις του οποίου είναι 60Χ100μ.

Για την εγκατάσταση ηλεκτροφωτισμού του γηπέδου εκπονήθηκε μελέτη από το Τμήμα Μελετών Δωδεκανήσου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων σύμφωνα με την οποία ο φωτισμός του γηπέδου θα είναι τέτοιος ώστε να καλύπτει της ανάγκες προπόνησης και τοπικού αγώνα.

Γιώργος Χατζημάρκος, Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου

Για τον φωτισμό του γηπέδου θα γίνει  τοποθέτηση 24 φωτιστικών σωμάτων-προβολέων  οι οποίοι θα τοποθετηθούν ανά 6 σε 4 σιδηροϊστούς.

Επιπλέον προβλέπεται η κατασκευή ενός τοιχίου πλάτους 25cm, ύψους 80cm και μήκους περίπου 25m, το οποίο θα ακολουθεί το όριο του δρόμου – οικοπέδου γηπέδου.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να ολοκληρώσει το έργο εντός 240 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της εργολαβικής σύμβασης. Τo έργο είναι ενταγμένο και χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων Νομού Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.