Ο Δήμος Χάλκης για την οργάνωση και αναβάθμιση των λειτουργειων και υπηρεσιών του από τον Αντιδημαρχο Διοικητικών και Οικονομικων κ. Διοσμακη Σπυριδη και τον Αντιδήμαρχο Τουριστικής Ανάπτυξης κ. Βασίλη Ρουσσάκη , παρέλαβε το πρώτο του βραβείο ELOGE σε τελετή απονομής βραβείων η οποία πραγματοποιήθηκε από την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας.

Το «Ευρωπαϊκό Σήμα Αριστείας στην Καλή Διακυβέρνηση» (ELOGE) ξεκίνησε στην Ευρώπη το 2007.

Είναι ένα πρόγραμμα που υλοποιήθηκε από την ΚΕΔΕ, στο ΙΤΑ και το Συμβούλιο της Ευρώπης και αποτελείται από 12 αρχές, με στόχο την εναρμόνιση και την βελτίωση της τοπικής διακυβέρνησης στις 47 χώρες – μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Ειδικότερα, το Ευρωπαϊκό Σήμα Αριστείας στην Καλή Διακυβέρνηση (ELOGE) αποδίδεται στους Δήμους που επιτυγχάνουν ένα υψηλό επίπεδο ποιότητας στις υπηρεσίες τους προς τους πολίτες, ύστερα από μια διαδικασία αξιολόγησης σε επίπεδο Δημάρχου, εργαζομένων στο Δήμο, αλλά και των πολιτών.

XAΛΚΗ

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο πρόγραμμα συμμετείχαν με πλήρη φάκελο 69 Δήμοι και τα αποτελέσματα εκδόθηκαν μετά από κατάταξη η οποία έγινε από εμπειρογνώμονες του Συμβουλίου της Ευρώπης βάσει των διεθνών πρακτικών.

Ο Δήμος Χάλκης αποδεικνύει για ακόμα μια φορά ότι διαθέτει υψηλό επίπεδο διακυβέρνησης με πλήρη αξιοποίηση των μέσων πληροφορικής και τεχνολογίας διασφαλίζοντας αύξηση της προσπέλασης των υπηρεσιών από τον πολίτη, αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού, δημιουργία περιβαλλόντων προσφοράς υπηρεσιών, διαφάνεια στην λειτουργία των υπηρεσιών μας, συνολική αντιμετώπιση των θεμάτων του πολίτη, αύξηση της παραγωγικότητας των υπηρεσιών, βέλτιστη χρήση της πληροφορίας, προσφορά συναλλαγών για τον πολίτη και τις υπηρεσίες του δήμου και αμφίδρομη επικοινωνία με τον πολίτη.

Οι πρακτικές καλής διακυβέρνησης είναι ένα πλέγμα υπηρεσιών οι οποίες αποτελούν ένα ανεκτίμητο εργαλείο ανάπτυξης των θεσμών της δημοκρατικής κοινωνίας, βρισκόμαστε δίπλα στον πολίτη και παρέχουμε την μέγιστη ποιότητα των υπηρεσιών μας.