Η σύνταξη και ανάρτηση στο διαδίκτυο ενημερωτικής ανακοίνωσης της τετραμελούς. συντακτικής ομάδας που κατέθεσε την πρόταση για την εγγραφή του «Καθιστού Καρπάθικου Γλεντιού» στο Εθνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, σχετικά με τη διαβούλευση που πραγματοποιήθηκε στη Διεύθυνση Νεότερης  Πολιτιστικής Κληρονομιάς την Πέμπτη 14 Ιουνίου, δεν εκφράζει τα πεπραγμένα και δεν απηχεί τη δική μας συμμετοχή σε αυτή.

Με την έκδοση του ενημερωτικού δελτίου και το περιεχόμενό του, η τετραμελής ομάδα δυστυχώς εγγράφει νέες σελίδες μονομερών ενεργειών, στο πνεύμα που κινήθηκε μέχρι τώρα, χωρίς καμία δημόσια διαβούλευση με τις αναφερόμενες κοινότητες στην προετοιμασία της πρότασης του «Καθιστού Καρπάθικου Γλεντιού».

Το νέο δείγμα γραφής απηχεί μια συνολικότερη αντίληψη και τα όρια οποιασδήποτε συνεργασίας μαζί της.

Αξιολογώντας τα μέχρι τώρα δεδομένα και αυτά τα ξεκάθαρα δείγματα γραφής που προοιωνίζονται τη συνέχεια, εμμένουμε στην ισχύ της ένστασης που υποβάλαμε από μέρους εκατό Ολυμπιτών και φίλων της Ολύμπου σε σχέση με την πρόταση για το «Καθιστό Καρπάθικο Γλέντι».

Με βάση τα όσα προτάθηκαν ως εναλλακτικές λύσεις από την Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς κα Σταυρούλα Φωτοπούλου, επιλέγουμε να κινηθούμε, συλλογικά και τεκμηριωμένα, στην υποβολή πρότασης αυτοτελούς εγγραφής του Ολυμπίτικου Γλεντιού στο Εθνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Και παράλληλα, σύμφωνα με όσα εκθέσαμε και στη διαβούλευση, η όποια πρόταση για εγγραφή «Καθιστού Καρπάθικου Γλεντιού», εάν επιζητεί στοιχειώδη αναφορά στην πραγματικότητα, θα πρέπει να εστιαστεί και να περιοριστεί γεωπολιτισμικά στη «Μέση και Κάτω Κάρπαθο».

Παύλος Κάβουρας
Παύλος Καρανικόλας
Αντώνης Χαλκιάς
Γιώργος Τσαμπανάκης
Νίκος Μαστροπαύλος