Έπειτα από σκληρή δουλειά το Λαογραφικό και το Αρχαιολογικό Μουσείο της Αρκάσας απέκτησε την παλιά του αίγλη και τα ευρήματα του τακτοποιήθηκαν και καταγράφηκαν:

Σκελετοί θαλάσσιων ζώων, κίονες και κιονόκρανα, κεραμικά αγγεία, γεωργικά εργαλεία , φορητές ξύλινες εικόνες Αγίων και πολλά ακόμη.
Το έργο χρηματοδοτήθηκε και υλοποιήθηκε από την Εκκλησιαστική Επιτροπή του χωριού – Αρκάσα.
Η καταγραφή των ευρημάτων έγινε από την αρχαιολόγο κ. Βασιλαράκη Γ. Άννα-Μαρία και με την άδεια της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου.
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠ. ΑΡΚΑΣΙΩΤΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ