Ευχαριστούμε τον ιατρό Εμμ. Καπετανάκη και τη σύζυγό του κα Θάλεια Καπετανάκη, για την ευγενή χορηγία τους στο Δημοτικό Σχολείο Απερίου με το ποσόν των 1.000 ευρώ το οποίον διατέθηκε στο σχολείο μας εις μνήμην του αδελφού τους ιατρού Ιωάννη Καπετανάκη και της συζύγου του κας Άννας Καπετανάκη.

Με τιμή

Η Διευθύντρια του Δημοτικού Σχολείου Απερίου
Αναστασία Βδοκάκη