Πάτερ, μου ‘άλλεις δύσκολα, με πράξεις και με λόγια …
και σου χρωστώ δυό τρείς ΕΥΚΕΣ … ίσα με ΧΙΛΙΑ μμόγια!!!

… Εντρό Γεννεολογικό, πέρτσι επόλεικές μου …
και απορίες μακρινές απού’ χα, εκόντινές μου!!!.

… Εφέτη πάλι επόλεικες, βιβλίο, την ντζωή σου …
και μονορούφι εγιάασα, την κάθε συλλαβή σου!!!.

… Εγιάαντζα και τρέχασι, τα μάκια μου ποτάμια …
ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ ειν οι Θύμησες, τα λόγια σου βοτάνια!!!.

… Εσύ’ ντζησες μνιά εποχή, με ΗΘΗ, με ΑΘΘΡΩΠΟΥΣ!!!
απού’ χε για ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ, άγραφους μμ’ ΙΣΙΟΥΣ νόμους!!!.

… Εγιό για μνιά αναλαμπή, πρόλαβα τα ουκάρια …
κι ήαλα την βαθιά αυγκή, χίλια εκατό μουντάρια!!!.

… `Εσύ ΄ντζησες της ξενικιάς τον Μάκελλο, κλεισμένο…
και γιό τον ήβρα ορτάνοιχτο …και το σκοινί παρμένο …

… Εσύ’ ντζησες τις ΚΟΡΥΦΕΣ, και γιό τις κατηφόρες…
εγιό τις Αποκάμωσες και σύ τις Αθθοφόρες!!!.

ΕΝΔΟΞΑ χρόνια ήντζησες, ΑΛΗΘΕΙΑ πόσα είες …
σε μνιά φαμίλια μ’ ΗΡΩΕΣ και ΠΡΩΤΟΜΕΡΑΚΛΗΕΣ !!!.

… Δάσκαλο Πρωτομάστορα … όλα εξηγούνται τώρα!!!
λία αμμ’ ήτο όλοπα , της Μοίρας σου τα δώρα!!!.

… Ως είσαι Πρωτομεριακλής, είσαι και στις βουλειές σου 
π’αλάργκου ξεχωρίντζουσι, πως είναι ε’ι’κές σου!!!.

… Σε όλα είσαι κορυφή , αμμέ κι η Πρεσβυτέρα ,
στήριγμα και ΑΠΟΦΑΝΗ, ΟΛΥΜΠΙΑ ΜΗΤΕΡΑ!!!.

… Ίδια είν η Όλυμπος, στην Λεβεντιά στην Χάρη …
τα δυό της χέρια κάμνουσι, του ψύλλου χαλινάρι!!!.

… Έχομε μνιά συγγένεια, αμμέ δεν υπερβάλλω …
κι ωσάν εώ ψιλοουλειά, πάντα την νεθθιάλλω!!!.

… Κι αφού ΄στε σεις οι ΚΟΡΥΦΕΣ, οι κόρες σας τα θθάτο;
απλά’ ναι oι ΣΥΝΕΧΕΙΕΣ, στις ρότες των θαυμάτω!!!.

… Έχουν εσένα Δάσκαλο την Παπαδιά Δασκάλα,
και της ντζωής ΠΕΡΗΦΑΝΑ, νεέννουσι την σκάλα!!!.

*******

… Να σας γιπλάσει Ο Θεός, της Μοίρας σας τα χρόνια,
να χαίρεστε τα κόπια σας, κόρες, γαμπρούς κι εγγόνια!!!

… Πάτερ μας βάλλεις δύσκολα, μ’ αυτό το φέρεσταί σου …
κι είθε οι επόμενες γενιές, Ανδριάντα να σου στέσου!!

… Εν κατακλείδι αγαπητέ Πάτερ, θα πώ ετούτο …
ΕΚΤΙΜΗΣΑ στα λόγια σας, του τόπου μας τον πλούτο!!!.

* Με σεβασμό και ΑΓΑΠΗ

οικ. Εμμ. Μακρυμανώλη