Σε ένα χρόνο θα κληθούμε να εκλέξουμε Δήμαρχο και Δημοτικό Συμβούλιο για την επόμενη  τετραετία.

Εμείς οι δημότες θα έχουμε την ευθύνη της επιλογής ανάμεσα στους υποψηφίους των συγκριτικά καλύτερων και  παραμερίζοντας κόμματα, συγγένειες, φιλίες και τοπικιστικά κριτήρια να επιλέξουμε άτομα ικανά και ανιδιοτελή, που να θέλουν και να μπορούν να προσφέρουν, να σχεδιάσουν, να διεκδικήσουν, να προγραμματίσουν και να υλοποιήσουν.

Ο Δήμος αποτελεί μια σύγχρονη μορφή δημόσιας, κοινωνικής, παραγωγικής και οικονομικής μονάδας με μεγάλες λειτουργικές και διοικητικές προκλήσεις.

Η ομαλή λειτουργία του προϋποθέτει σύγχρονες μορφές διοίκησης και εποπτείας, καθώς και διοίκηση με όραμα, αναπτυξιακές και κοινωνικές πρωτοβουλίες για την ευημερία των πολιτών και την παράλληλη υποστήριξη της τοπικής επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Ο δήμαρχος έχει τεράστιο πεδίο δράσης, αλλά και τεράστια ευθύνη για τις αποφάσεις και πράξεις του.

Οφείλει να διοικεί με το παράδειγμα.

Να διοικεί δημοκρατικά, να είναι δίκαιος και τίμιος, να έχει την ικανότητα να μαθαίνει και να αφουγκράζεται τι συμβαίνει γύρω του, σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο και να προσαρμόζεται ανάλογα.

Να είναι ειλικρινής και συνεπής, να ακούει όλους με καλή προαίρεση, να είναι προσηνής και διαλλακτικός.

Να ενημερώνεται υπεύθυνα, για κάθε θέμα πριν από τη λήψη απόφασης, να αντέχει τον διάλογο και να διαφοροποιεί τις θέσεις του, αν αυτό επιβάλλει το συμφέρον του Δήμου.

Να μη χαρίζεται, ούτε να αδικεί.

Να διαθέτει άποψη και οξυδέρκεια, να άγει και να μην  να άγεται αλλά παράλληλα να έχει την ικανότητα να συνθέτει απόψεις με βάση την ηθική του σταθερά, που πρέπει να είναι το συμφέρον του τόπου.

Η πλήρης διαφάνεια και συνέπεια στη διαχείριση των κοινών αποτελεί ένα από τα ιδιαίτερα προσόντα που πρέπει να διαθέτει. Ο δήμαρχος είναι ανάγκη να διαθέτει αυξημένες διοικητικές και τεχνοκρατικές ικανότητες για να διοικεί αποτελεσματικά ένα οργανισμό με διαφορετικές τοπικές κοινωνίες, καθώς και πολύπλευρους και απαιτητικούς τομείς δραστηριότητας.

Δεν μπορεί να τα κάνει όλα μόνος του, κατά συνέπεια για να είναι αποτελεσματικός θα πρέπει να έχει ικανότητα επιλογής δυναμικών, δημιουργικών και ικανών συνεργατών, με τα αναγκαία γνωστικά και διοικητικά προσόντα, ακόμη κι αν αυτά είναι περισσότερα από τα δικά του.

Πρωτίστως όμως ο Δήμαρχος απαιτείται να έχει όραμα, το οποίο να μη περιορίζεται απλά στην διαχείριση των τρεχόντων θεμάτων.

Αποτελεί ζητούμενο για τον δήμαρχο και το επιτελείο του να οραματίζονται και να μπορούν να προγραμματίζουν την αποτελεσματική αξιοποίηση των διατιθέμενων πόρων αλλά και την αξιοποίηση τοπικών πλουτοπαραγωγικών πηγών, καθώς και του πλούσιου ανθρώπινου και επιχειρηματικού δυναμικού που διαθέτει το νησί μας.

Ο Δήμαρχος θα πρέπει να διαθέτει πολύ και αποκλειστικό χρόνο για τον Δήμο.

Να  είναι χαλκέντερος, να αντέχει τις δυσκολίες και την κριτική, ακόμη και την κακόπιστη, αλλά και  να μπορεί να συγκρουστεί με τους μηχανισμούς εντός και εκτός Δήμου.

Να διαθέτει την τέχνη του διοικείν, να συντονίζει και να ελέγχει, να αντιμετωπίζει τη γραφειοκρατία και ιδίως να μην καταστεί ο ίδιος υπηρέτης της, να εκχωρεί ευθύνες και αρμοδιότητες σε υπαλλήλους και συνεργάτες του ασκώντας παράλληλα την αναγκαία εποπτεία για ενιαία διοίκηση και αντιμετώπιση κυκλωμάτων.

Τέλος θα πρέπει να εκχωρεί πόρους και ουσιαστικές αρμοδιότητες στις τοπικές κοινότητες και τους Προέδρους τους για την  άμεση «επί τόπου» αντιμετώπιση των τοπικών θεμάτων.

Δεν αρκεί  όμως  να είναι ικανός μόνο ο Δήμαρχος.

Απαιτείται και το Δημοτικό Συμβούλιο, τις αποφάσεις του οποίου είναι υποχρεωμένος από τον νόμο να εκτελεί ο Δήμαρχος να συναποτελείται από άτομα ανιδιοτελή, συγκροτημένα, ικανά , άτομα με άποψη που θα έχουν σαν προτεραιότητά τους το συμφέρον και την πρόοδο του Δήμου, ως συνόλου και όχι το προσωπικό τους συμφέρον ή την εξυπηρέτηση ομάδων ή ατόμων.

Άτομα «εθελοντές», που δεν θα συστρατευθούν με τον υποψήφιο Δήμαρχο απλά για να τον βοηθήσουν στην εκλογή του από υποχρέωση ή φιλία ή με την προσδοκία ή υπόσχεση αξιωμάτων ή άλλων αντιπαροχών, αλλά  άτομα που θα είναι έτοιμα να προσφέρουν χωρίς να φείδονται κόπου και χρόνου και να αποφασίζουν με ανιδιοτέλεια.

Θα πρέπει λοιπόν να εκλέξουμε  όχι μόνο ικανό Δήμαρχο αλλά και ικανούς Δημοτικούς Συμβούλους.


ΥΓ: Το παρόν συντάχθηκε πριν αρχίσουν οι ανακοινώσεις υποψηφιοτήτων. Δεν αφορά και δεν θα θα πρέπει να εκληφθεί ότι αμφισβητεί τις ικανότητες, τα προσόντα και τις προθέσεις όσων ήδη ανακοίνωσαν την θέλησή τους να διεκδικήσουν την ψήφο μας.