Έργο του κάθε ιατρού είναι να σώζει ζωές αλλά και να τολμά να οραματίζεται. 

Μπορεί να είναι εικόνα 1 άτομο και κείμενο

Η τιμητική μου διάκριση ως ο «Πατέρας της Ρομποτικής Χειρουργικής στην Ελλάδα» που μου απονεμήθηκε στο Συμπόσιο του Δικτύου Εξειδικευμένων Ιατρών Med- Professionals με τη συμμετοχή της Great Greece for Ever και της Ομογένειας μέσω της Hellenic News of America, αποτέλεσε μία από της πιο σημαντικές στιγμές για εμένα!

Εύχομαι να συνεχίσουμε να εξελισσόμαστε και να κατακτούμε νέους ιατρικούς στόχους κάθε μέρα!