Στις 31 Μαΐου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 μμ, θα πραγματοποιηθεί Τακτική  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου στην αίθουσα “ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΗΣ”.