Καθώς πλέον διανύουμε το δεύτερο γύρο των εθνικών και τοπικών πρωταθλημάτων και με αφορμή σχετικά περιστατικά, υπενθυμίζουμε στα σωματεία της δύναμης της Ε.Π.Σ. Δωδεκανήσου, για ακόμη μία φορά, την υποχρέωση πρόσληψης προπονητή σε όλα τα τμήματά τους με την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου, για κάθε κατηγορία Πρωταθλήματος, καθώς και όσο αυτή διαρκεί, όπως προβλέπεται στις προκηρύξεις των επί μέρους πρωταθλημάτων, τον Κανονισμό Αγώνων Ποδοσφαίρου και τον Κανονισμό Προπονητών Ποδοσφαίρου.   

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Κανονισμό Προπονητών Ποδοσφαίρου, τα Ερασιτεχνικά Ποδοσφαιρικά Σωματεία υποχρεούνται να προσλαμβάνουν και να απασχολούν προπονητές σε όλα τα τμήματά τους κατόχους Διπλώματος UEFA / Ε.Π.Ο. και αντίστοιχα Προπονητικής Ταυτότητας UEFA / Ε.Π.Ο σε ισχύ ως εξής:

Τα Ερασιτεχνικά Ποδοσφαιρικά Σωματεία που δεν τηρούν τα ανωτέρω, παραπέμπονται στα αρμόδια Δικαστικά Όργανα και τους επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο, που για τα Ερασιτεχνικά Ποδοσφαιρικά Σωματεία τοπικών κατηγοριών, τα οποία δεν έχουν απαλλαγεί από την υποχρέωση πρόσληψης, ανέρχεται σε εκατό (100) ευρώ ανά αγώνα, ενώ για τα Ερασιτεχνικά Ποδοσφαιρικά Σωματεία Γ’ Εθνικής κατηγορίας ανέρχεται σε πεντακόσια (500) ευρώ ανά αγώνα.

Επισημαίνουμε ότι, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Κανονισμού Προπονητών Ποδοσφαίρου:

  1. Προπονητής με Προπονητική Ταυτότητα UEFA / Ε.Π.Ο. σε ισχύ και Δίπλωμα UEFA / Ε.Π.Ο., που εκτελεί καθήκοντα προπονητή και κατά την διάρκεια ενός αγώνα δεν παρευρίσκεται στον πάγκο της ομάδας του, ενώ είναι δηλωμένος στο Φύλλο Αγώνα ή
  2. Προπονητής με Προπονητική Ταυτότητα UEFA / Ε.Π.Ο. σε ισχύ και Δίπλωμα UEFA / Ε.Π.Ο., ο οποίος υπογράφει συμβόλαιο συνεργασίας με Ερασιτεχνικό Ποδοσφαιρικό Σωματείο και η Προπονητική Ταυτότητα UEFA/Ε.Π.Ο. καθώς και το Δίπλωμα UEFA / Ε.Π.Ο. δεν είναι ανάλογα των αναφερομένων στο ανωτέρω πίνακα, τιμωρείται με ανάκληση του Δελτίου Πιστοποίησης Προπονητή (εισόδου στην Τεχνική Περιοχή) και της Προπονητικής Ταυτότητάς του για τουλάχιστον έξι (6) μήνες και χρηματική ποινή από δύο (2.000) έως οκτώ (8.000) χιλιάδων ευρώ.

Ακόμη, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου, οι ομάδες όλων των επαγγελματικών και ερασιτεχνικών κατηγοριών, πανελληνίων των τοπικών πρωταθλημάτων, όπως και πρωταθλημάτων υποδομής, σε όλους τους αγώνες τους υποχρεούνται να έχουν μαζί τους και να παραδίδουν στο διαιτητή μεταξύ άλλων το Δελτίο Πιστοποίησης Προπονητή που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την παρουσία στο πάγκο του προπονητή της
κάθε ομάδας.

Απαγορεύεται η είσοδος στον αγωνιστικό χώρο και στα αποδυτήρια του προπονητή που δεν παρέδωσε το Δελτίο Πιστοποίησής του. Ο διαιτητής υποχρεωτικά ελέγχει πριν από την έναρξη του αγώνα και κατά την εκ μέρους του συμπλήρωση του Φύλλου Αγώνα, το Δελτίο Πιστοποίησης των προπονητών. Σε περιπτώσεις παράβασης των ως άνω ο διαιτητής τιμωρείται από το αρμόδιο δικαιοδοτικό όργανο με ποινή απαγόρευσης διεύθυνσης αγώνων για τρεις (3) τουλάχιστον μήνες.

Προτρέπουμε λοιπόν τα σωματεία της περιοχής μας, που δεν απασχολούν προπονητή με ανάλογο δίπλωμα και προπονητική ταυτότητα με την κατηγορία που αγωνίζονται, να συμμορφωθούν άμεσα με τις ανωτέρω διατάξεις.

Ο σύνδεσμος μας, πάντα προστατεύοντας τα μέλη του και λειτουργώντας με γνώμονα το καλό του τοπικού μας ποδοσφαίρου, παραμένει στη διάθεση των σωματείων για οποιαδήποτε διευκρίνηση επί του θέματος.

Για την Ε.Ε.

Ο Πρόεδρος
Χατζηαντωνίου Ευάγγελος

Ο Γεν. Γραμματέας
Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

  1. Προπονητές – Μέλη του Σ.Π.Π.Δ.
  2. Ε.Π.Σ. Δωδεκανήσου
  3. Επιτροπή Διαιτησίας Ε.Π.Σ. Δωδεκανήσου (διά της Ε.Π.Σ.Δ.)
  4. Ποδοσφαιρικά Σωματεία Δωδεκανήσου (διά της Ε.Π.Σ.Δ.)
  5. Σύνδεσμος Διαιτητών Ποδοσφαίρου Δωδεκανήσου
  6. Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης