Στις 17 Μαρτίου του 1821 η φλόγα της Ελληνικής Επανάστασης μεταφέρεται από τη Μολδοβλαχία στην Πελοπόννησο. Η αντίστροφη μέτρηση για τη δημιουργία του νέου και ανεξάρτητου ελληνικού κράτους είχε μόλις ξεκινήσει.

Σήμερα ο Σύλλογος Καρπαθίων Φίλων της Γνώσης τίμησε την λαμπρή αυτή επέτειο στο μνημείο του μεγάλου Καρπάθιου ήρωα, λογίου και αγωνιστή, Χατζηλία Οικονόμου, στο Απέρι.

Τον Σύλλογο εκπροσώπησαν τα μέλη του ΔΣ, Δέσποινα Νταργάκη και Μανώλης Κοντονικόλας, με την πρώτη να καταθέτει το στεφάνι μας.