ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΡΟΔΟΥ

Στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Καρπάθου, καταδεικνύεται με ιστορικό κείμενο επί αρχαιολογικού χάρτου εκ της αρχαιολογικής Υπηρεσίας της Ρόδου, τόσο η ιστορική ύπαρξη του χωριού των Σπόων, όσον και η παλαιότητα της ιστορίας του καθώς και η συνεχής κατοίκηση όλης της περιοχής των Σπόων από τους κατοίκους του ίδιου του χωριού σε όλες τις ιστορικές περιόδους της κατοίκησής του.

Σπόα
Άγιος Γεώργιος, Σπόα

Γι’αυτή την έγκυρη και έγκριτη κατάδειξη τόσο της ύπαρξης όσο και της παλαιότητας της ιστορίας του οικισμού τους, καθώς και της συνεχούς κατοίκησης των ιδίων, επί της όλης της περιοχής αυτής, οι κάτοικοι του χωριού των Σπόων ευχαριστούν όλους όσους συνέβαλαν σε αυτή την έγκυρη και έγκριτη κατάδειξη, τόσο εκ της Αρχαιολογικής υπηρεσίας της Ρόδου, όσο και του Αρχαιολογικού Μουσείου της Καρπάθου, Αρχαιολόγους, Αρχαιοφύλακες του Μουσείου και δοξολογούν τον Θεό, την Παναγία την Εφταμπατούσα και τον Άγιο Γεώργιο του χωριού τους για την δικαίωση τους.

Η Παναγία η Εφταμπατούσα στο Σπόα Καρπάθου. Φωτό: Μιχάλης Πρωτογεράκης.

Ιδιαιτέρως ευχαριστούμε όπως οφείλουμε την συμπατριώτισσά μας Σοφία Γεωργίου Δημάρχου, η οποία είχε την πρωτοβουλία της προσπάθεια αυτής. Η επιμονή και η υπομονή της έφερε το ποθούμενο για όλους μας αποτελέσμα.

Κάρπαθος 6-12-2018
Για τον Σύλλογο Γυναικών Σπόων “Η ΠΡΟΟΔΟΣ”

Η Πρόεδρος
Φωτεινή Εμμ. Μαραγκάκη

Η Γεν. Γραμματέας
Ευδοξία Ηλ. Διακολιού