Λόγω πολλών άρθρων που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο και σχολίων από κύκλους ανεύθυνους που προκαλούν σύγχυση για το μέλλον του Σκανδιναβικού Τουριστικού Οργανισμού ΤHOMAS COOK NORTHERN EUROPE να τονίσουμε ότι ο εν λόγω οργανισμός ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΗΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ THOMAS COOK  ΑΓΓΛΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, που κήρυξαν πτώχευση.

Έχει πλέον τη δική του νομική υπόσταση και αυτονομία από την Τρίτη 24 Σεπ. και συνεχίζει να συνάπτει συμφωνίες για το 2020 καθώς και να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του ως είχαν.

ΗΛΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑ ΜΑΚΡΗΣ

Λόγω της πολυετούς κερδοφορίας, οι Τράπεζες και οι πιστωτές συνέχισαν χωρίς αμφιβολία την χρηματοδότηση του οργανισμού καθώς στο παρελθόν έχει προσελκύσει το αγοραστικό ενδιαφέρον άλλων μεγάλων Τουριστικών Οργανισμών.

Οι πτήσεις προς Κάρπαθο από τη Σουηδία, Νορβηγία και Δανία συνεχίζονται κανονικά μέχρι τέλους της σεζόν, 5η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019, ενώ οι πτήσεις του 2020 ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΣΤΙΣ 6 ΜΑΙΟΥ 2020.

ΗΛΙΑΣ ΑΝΔΡ. ΜΑΚΡΗΣ
Αντιπρόσωπος Kαρπάθου
THOMAS COOK NORTHERN EUROPE