Την Κυριακή 31 Ιουλίου 2022 και ώρα 19:00 μ.μ.θα πραγματοποιηθεί Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου με Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

1.Ενημέρωση για το θέμα του Βιολογικού του Δήμου Καρπάθου.

2.Αίτημα πολιτών Δ.Ε. Πηγαδίων από την περιοχή Σίσαμο.

3.Αίτηση του Χουβαρδά Β. Ιωάννη.

4.Υποβολή για έγκριση του ολοκληρωμένου πλαισίου Δράσης Οικονομικού Έτους 2022.

5.Τοπικές Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις  Κοινότητας Αρκάσας Καρπάθου.

6.Τοπικές Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις Πηγαδίων.

7.Επιχειρησιακό πρόγραμμα διαχείρησης αδέσποτων ζώων συντροφιάς 2022-2023.