Στις 1 Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 μ.μ.,  θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης στην αίθουσα “Κωνσταντίνος Λειβαδιώτης” του Δήμου Καρπάθου συνεδρίαση με θέματα Ημερήσιασης Διάταξης):

  • 3η Αναμόρφωση Προυπολογισμού έτους 2022 ( Εισηγητής Γεν. Γραμματέας Γιώργος Λιάγκας).
  • Τροποποίηση ΟΕΥ του Δήμου Καρπάθου (εισηγητής Αντιδήμαρχος Διοικητικών Γιώργος Δήμαρχος).
  • Καταβολή αποζημίωσης στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την συμμετοχή τους  στις Συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου για το έτος 2022 (Εισηγητής Γεν. Γραμματέας Γιώργος Λιάγκας).