Συνεδριάζει σήμερα η Επιτροπή Περιφερειών της Βουλής με θέμα τις πολιτικές έρευνας και καινοτομίας στην ελληνική περιφέρεια.

ΜΑΝΟΣ ΚΟΝΣΟΛΑΣ, Βουλευτής Δωδ/σου – Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου

Στη συνεδρίαση έχουν προσκληθεί και θα είναι παρόντες:

  • Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Χρίστος Δήμας
  • Ο Πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), κ. Δημήτριος Τζοβάρας
  • Ο Πρόεδρος του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, κ. Μανώλης Πλειώνης 
  • Ο Διευθυντής του Ελληνικού Ινστιτούτου Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (Ι.ΜΕΤ.) Ρόδου και Αντιπρόεδρος Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), κ. Ευάγγελος Μπεκιάρης
  • Ο Πρόεδρος του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών ΕΛΚΕΘΕ, κ. Αντώνιος Μαγουλάς

O Πρόεδρος Γενικής Συνέλευσης Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας & Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ), κ. Δημήτρης Βέργαδος