Συνεδρίασε η οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ηρωικής Νήσου Κάσου υπό την προεδρία του Δημάρχου Μιχάλη Ερωτόκριτου και πήρε μεταξύ των άλλων και τις παρακάτω αποφάσεις:

Ορίστηκε η επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεως (άρθρου 221 του Ν. 4412/2016) που αποτελείται από τους:

 • Κυριάκο  Ζάγορα, μόνιμο υπάλληλο του Δήμου Ηρωικής Νήσου Κάσου.
 • Γιώργο  Παπαγεωργίου, μόνιμο υπάλληλο του Δήμου Ηρωικής Νήσου Κάσου.
 • Μαρία  Γρηγοροπούλου, μόνιμο υπάλληλο του Δήμου Ηρωικής Νήσου Κάσου.

Ορίστηκε η Επιτροπή παραλαβής προμηθειών που αποτελείται από τους:

 • Φωτεινή  Ανδρικοπούλου, μόνιμο υπάλληλο του Δήμου Ηρωικής Νήσου Κάσου.
 • Γιάννη Μήνα, μόνιμο υπάλληλο του Δήμου Ηρωικής Νήσου Κάσου.
 • Μάκη Κουβαρά, μόνιμο υπάλληλο Ηρωικής Νήσου Κάσου.

Εμπορειός Κάσος. Φωτό: Ζωή Μανωλάκη

Ακόμα ορίστηκε η Επιτροπή παραλαβής υπηρεσιών από τους:

 • Φωτεινή Ανδρικοπούλου, μόνιμο υπάλληλο του Δήμου Ηρωικής Νήσου Κάσου.
 • Γιάννη Μήνα, μόνιμο υπάλληλο του Δήμου Ηρωικής Νήσου Κάσου.
 • Μάκη Κουβαρά, μόνιμο υπάλληλο  Δήμου Ηρωικής Νήσου Κάσου.

Αντικαταστάθηκε μέλος της Επιτροπής διενέργειας / Επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων και η επιτροπή αποτελείται πλέον από τους:

 • Φωτεινή Ανδρικοπούλου, ΔΕ Διοικητικού.
 • Κυριάκο Λαθουράκη, ΠΕ Πληροφορικής.
 • Μάκη Κουβαρά, ΔΕ Ηλεκτρολόγος.

Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται η Φωτεινή Ανδρικοπούλου και Αντιπρόεδρος ο Κυριάκος Λαθουράκης.

Τέλος, έγινε η αποδοχή από τον Δήμο Ηρωικής Νήσου Κάσου της κληρονομιάς του αποθανόντα Κασιώτη Ευεργέτη Γεώργιου Παπαδημητρίου. Η  κληρονομιά αποτελείται από κινητή και ακίνητη περιουσία, όπως αυτή αναφέρεται στη διαθήκη του. Θα γίνουν ακόμα όλες οι απαραίτητες ενέργειες από τον Δήμο Ηρωικής Νήσου Κάσου για την νομιμοποίηση της πράξης.