Με εκπροσώπους του Οδοντιατρικού Συλλόγου Δωδεκανήσου και κηδεμόνων του Ειδικού Πειραματικού Σχολείου Ρόδου, συναντήθηκε ο βουλευτής Δωδεκανήσου Δημήτρης Γάκης στις 12 Νοεμβρίου 2017.

Ο βουλευτής, ενημερώθηκε αναλυτικά για τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες των φορέων σε θέματα που αφορούν κυρίως την πρόληψη, αντιμετώπιση και θεραπεία οδοντιατρικών προβλημάτων των παιδιών με ειδικές ανάγκες. Ο πρόεδρος του Οδοντιατρικού Συλλόγου Δωδεκανήσου Νίκος Διακογεωργίου, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην εθελοντική συμμετοχή οδοντιάτρων στην παροχή υπηρεσιών στα άτομα με ειδικές ανάγκες και την πρόταση του Συλλόγου για τη δυνατότητα παροχής συγκεκριμένων οδοντιατρικών υπηρεσιών σε παιδιά με ειδικές ανάγκες σε συνεργασία με το Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου. Ο εκπρόσωπος των Κηδεμόνων Κώστας Σαμιωτάκης, τόνισε ότι σε περίπτωση που αντιμετωπιστούν τα ειδικά οδοντιατρικά περαστικά των παιδιών τους στη Δωδεκάνησο, θα ελαττωθεί σημαντικά η επίπονη και δαπανηρή μετάβαση των παιδιών σε κλινικές στην Αθήνα, με ότι αυτό συνεπάγεται, οικονομικά και κοινωνικά, για τα παιδιά και τις οικογένειες τους.

Δημήτρης Γάκης

Ο Δημήτρης Γάκης, αφού ευχαρίστησε τους εκπροσώπους των φορέων για τη μεγάλη συμβολή τους στην ευαισθητοποίηση των Δωδεκανήσιων σε θέματα που αφορούν την οδοντιατρική φροντίδα των παιδιών με ειδικές ανάγκες, υπογράμμισε τη σημασία της συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων φορέων στην εξεύρεση της πλέον κατάλληλης και επιστημονικά τεκμηριωμένης λύσης στο θέμα. Στο πλαίσιο των ποιοτικών προτύπων του δημόσιου συστήματος υγείας, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματική οδοντιατρική φροντίδα των παιδιών με ειδικές ανάγκες, που είναι το ζητούμενο όλων. Για το ευαίσθητο αυτό θέμα, ο βουλευτής Δωδεκανήσου δεσμεύθηκε να αναλάβει κοινοβουλευτική πρωτοβουλία προς το αρμόδιο υπουργείο Υγείας, σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς στη Δωδεκάνησο, με στόχο να διασφαλιστεί ότι όλη η διαδικασία που απαιτείται (όπως η λειτουργία κατάλληλα εξοπλισμένου οδοντιατρείου, ειδικευμένο προσωπικό με γνώσεις γύρω από τις πιθανές ευαισθησίες του παιδιού – ασθενούς) να δρομολογηθεί με τον ενδεδειγμένο επιστημονικά και οργανωτικά τρόπο.

«Η λύση που θα δοθεί στο μεγάλο αυτό κοινωνικό θέμα, απαιτεί την ολόπλευρη συνεργασία όλων μας, Πολιτείας, οδοντιάτρων, κηδεμόνων και τοπικής κοινωνίας, για να μπορέσει να υλοποιηθεί επιτυχώς και με ασφάλεια το έργο που θα διασφαλίζει την κατάλληλη οδοντιατρική θεραπεία στα παιδιά με ειδικές ανάγκες στα νησιά μας», τόνισε ο βουλευτής Δωδεκανήσου.