Ο Φορέας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Δωδεκανήσου συμμετείχε στη διήμερη συνάντηση εργασίας Φορέων Διαχείρισης με Θαλάσσιες Προστατευόμενες Περιοχές (ΘΠΠ) που πραγματοποιήθηκε στην Αλόννησο από 30 Σεπτεμβρίου έως 1 Οκτωβρίου.

Συνάντηση εργασίας ΦΔ Θαλάσσιων Προστατευόμενων Περιοχών.

Η συνάντηση διοργανώθηκε από το Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Αλοννήσου Βόρειων Σποράδων και το ίδρυμα Thalassa και σε αυτήν συμμετείχαν 11 ΦΔ. Στόχος ήταν η παρουσίαση της κατάστασης διατήρησης των ΘΠΠ και των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι Φορείς Διαχείρισης και οι αλιείς που δραστηριοποιούνται στις ΠΠ.

Από το Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Δωδεκανήσου συμμετείχε ως εκπρόσωπος η κα. Στέλλα Αδαμαντοπούλου, Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου του ΦΔΠΠΔ, Βιολόγος και ιδρυτικό μέλος της MOm, Εταιρεία για τη Μελέτη και Προστασία της Μεσογειακής Φώκιας.

Η κα. Αδαμαντοπούλου στην παρουσίασή της ανέδειξε τη μεγάλη οικολογική αξία των Προστατευόμενων Περιοχών της Δωδεκανήσου και τη σημασία που έχει η προστασία τους, μιλώντας για την πλούσια βιοποικιλότητά τους, την ενδημική και σπάνια χλωρίδα και πανίδα και τις ιδιαιτερότητες των οικοτόπων και των οικοσυστημάτων που είναι αποτέλεσμα της γεωγραφικής απομόνωσης των νησιών της Δωδεκανήσου.

Στην εισήγηση της η κα. Αδαμαντοπούλου επεσήμανε τους κινδύνους που διατρέχουν οι ΘΠΠ της Δωδεκανήσου και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αλιείς, εξαιτίας της θαλάσσιας ρύπανσης, της υπεραλίευσης και της εισβολής ξενικών ειδών Ινδο-Ειρηνικής/Ερυθράς Θάλασσας προέλευσης πιθανά και εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής.

Μεταξύ άλλων, παρουσιάστηκε το έργο και οι δράσεις του ΦΔΠΠΔ για την διατήρηση των προστατευόμενων περιοχών, αλλά και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο ΦΔ στο έργο του αυτό, κυρίως λόγω της δύσκολης πρόσβασης σε όλα τα νησιά και της έλλειψης επαρκούς κρατικής χρηματοδότησης, ανθρώπινου δυναμικού, μέσων και υλικοτεχνικών υποδομών.

Κατά τη διάρκεια του διημέρου τονίστηκε ότι θα πρέπει να ολοκληρωθούν οι Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες που εκπονούνται αυτή την περίοδο σε όλες τις ΠΠ, τα Διαχειριστικά Σχέδια και τα Προεδρικά Διατάγματα, που αναμένονται να εκδοθούν αμέσως μετά την ολοκλήρωση των ΕΠΜ, πάντοτε με την ενημέρωση και την ενεργή συμμετοχή των ΦΔΠΠ. 

Ως προς ζητήματα αλιείας εντός ΘΠΠ τονίστηκε ότι θα πρέπει να :

  • γίνει άμεση χωροθέτηση των αλιευτικών δραστηριοτήτων (επαγγελματικών και ερασιτεχνικών) στις ΘΠΠ,
  • επανέλθει η άδεια της ερασιτεχνικής αλιείας, καθώς εκφράζονται ανησυχίες για τις επιπτώσεις της απαγόρευσης της στις ΘΠΠ,
  • εδραιωθεί καλύτερη συνεργασία μεταξύ ΦΔΠΠ, ψαράδων, διευθύνσεων αλιείας, λιμεναρχείων και αρμόδιων υπηρεσιών και να
  • δημιουργηθούν εργαλεία για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας.

Άλλες προτάσεις που διατυπώθηκαν για την αποτελεσματικότερη προστασία των ΘΠΠ ήταν η δημιουργία Δικτύου Διαχειριστών των ΘΠΠ και η ανάπτυξη ενός προγράμματος ενημέρωσης για τις ΘΠΠ από το Υπ. Παιδείας. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες επεσήμαναν την ανάγκη εφαρμογής ενός συστήματος καταγραφής των αλιευμάτων (σύνθεση και ποσότητα) ανά αλιευτικό εργαλείο και της αλιευτικής προσπάθειας στις ΘΠΠ, καθώς και ενός συστήματος αποζημιώσεων για απώλεια εισοδήματος από θαλάσσια είδη.

Η συνάντηση εργασίας ολοκληρώθηκε με τον προγραμματισμό της επόμενης για τον Σεπτέμβριο του 2020.