Ο Φορέας Διαχείρισης Καρπάθου – Σαρίας (ΦΔΚΣ) εκπροσωπούμενος από την Πρόεδρο του ΔΣ κα Χαρά Καργιολάκη, τη Συντονίστρια του Φορέα κα Γεωργία Πιλιγκότση, και τον κο Κωνσταντίνο Πρωτόπαπα Υπάλληλο του Φορέα, συμμετείχε στην εναρκτήρια συνάντηση (Kick off meeting) του Έργου RECONNECT: «Περιφερειακή συνεργασία για τη διακρατική αειφόρο ανάπτυξη οικοσυστημάτων» που διοργάνωσε το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) στις 8-9/11/2017 στο Ηράκλειο Κρήτης. Αντικείμενο του Έργου RECONNECT είναι η ανάπτυξη στρατηγικών για την αειφόρο διαχείριση θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών (MPAs) και περιοχών Natura 2000 στην περιοχή των Βαλκανίων και της Μεσογείου.

Το Έργο υποβλήθηκε και εγκρίθηκε στα πλαίσια της πρώτης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων του Προγράμματος INTERREG Balkan-Med 2014-2020 (πρόγραμμα διακρατικής συνεργασίας της ΕΕ για την περιοχή Βαλκανικής-Μεσογείου) και εντάσσεται κάτω από τον Άξονα 2: Περιβάλλον και τη θεματική προτεραιότητα (6γ) Διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς. Ο συνολικός Προϋπολογισμός του ανέρχεται σε 1,2 εκ. ευρώ και υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης) και τους εθνικούς πόρους των συμμετεχόντων κρατών.

Σκοπός του είναι η υλοποίηση έρευνας πεδίου με την οποία θα συγκεντρωθούν σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τα χαρακτηριστικά των ενδιαιτημάτων, καθώς και τις ουσιαστικές μεταβλητές της θαλάσσιας βιοποικιλότητας των περιοχών μελέτης. Παράλληλα, προβλέπεται να δημιουργηθούν χρήσιμα εργαλεία υποστήριξης των Φορέων Διαχείρισης στη λήψη αποφάσεων (πχ. πρωτόκολλα παρακολούθησης, κοινωνικο-οικονομικά μοντέλα διαχείρισης, κλπ) τα οποία θα είναι στη διάθεση των Φορέων Διαχείρισης Θαλάσσιων Προστατευόμενων Περιοχών προκειμένου να συμβάλουν στην αποτελεσματικότερη διαχείριση τους και στην αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών απειλών.

Η συνολική διάρκεια του Έργου είναι 2 χρόνια και σε αυτό συμμετέχουν συνολικά 7 εταίροι από 4 χώρες των Βαλκανίων και της Μεσογείου:

Ελλλάδα:  

  • Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.)
  • Φορέας Διαχείρισης Καρπάθου – Σαρίας (ΦΔΚΣ)
  • Διεθνές Κέντρο Έρευνας για το Περιβάλλον και την Οικονομία (ICRE8)

Κύπρος:

  • Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών, του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Κύπρου
  • Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστήμιου της Κύπρου

Βουλγαρία:

  • Ινστιτούτο Βιοποικιλότητας και Έρευνας Οικοσυστημάτων

Αλβανία:

  • Τμήμα Φυσικών Επιστημών, Πανεπιστήμιου των Τιράνων

Περαιτέρω πληροφορίες:
Δρ. Χαρά Καργιολάκη, Πρόεδρος ΦΔΚΣ, email:harkargio@gmail.com,
Foreas Diacheirisis Karpathou Sarias : foreaska@gmail.com