Ο Έπαρχος Καρπάθου Ιωάννης Γ. Μηνατσής απέστειλε επιστολή προς τον Διοικητή της 2ης ΔΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου κο. Νικόλαο Καρβούνη. Το πλήρες περιεχόμενο της επιστολής είναι το παρακάτω:

«Όπως γνωρίζετε, η τριμελής Διοικούσα Επιτροπή του Κέντρου Υγείας Καρπάθου αποτελείται από τρία μέλη. Τον πρόεδρο, τον εκάστοτε διευθυντή συντονιστή και από ένα εκπρόσωπο του Δήμου, ο οποίος ορίζεται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.

Τα Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία της Κάσου και της Ολύμπου, υπάγονται διοικητικά στο Κέντρο Υγείας Καρπάθου.

Πάγιο αίτημα του μοναδικού γιατρού που υπηρετεί στο Αγροτικό Ιατρείο της Κάσου ο οποίος τυγχάνει να είναι και ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου αυτή την περίοδο, είναι να συμμετέχει εκπρόσωπος της Κάσου στη Δ.Ε του Κέντρου Υγείας Καρπάθου, προκειμένου αφ’ ενός να υπάρχει αμφίδρομη ενημέρωση και αφ’ ετέρου, να προωθούνται θέματα υγείας που απασχολούν το γειτονικό νησί το οποίο ανήκει στην Περιφερειακή μας Ενότητα.

Ανάλογο αίτημα έχει τεθεί και από το Τοπικό Συμβούλιο Ολύμπου για το Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Ολύμπου το οποίο απέχει 50 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα του νησιού της Καρπάθου τα Πηγάδια.

Θεωρούμε ότι και τα δύο αιτήματα είναι πλήρως αιτιολογημένα και προτείνουμε γίνουν αποδεκτά από εσάς αφού και τα δύο Περιφερειακά Ιατρεία σήμερα είναι «αποκομμένα» από το κέντρο λήψης των αποφάσεων, δηλαδή, από τη Δ.Ε του Κ.Υ.

Σε περίπτωση που αυτό προσκρούει στον σχετικό νόμο, θα ήταν δυνατόν με δική σας απόφαση να γίνουν αποδεκτά τα δύο αιτήματα για τα οποία συνηγορούμε ώστε να καταστεί δυνατός ο διορισμός εκπροσώπων τόσο από το Δήμο Κάσου όσο από την Τοπική Κοινότητα Ολύμπου ση Δ.Ε του Κέντρου Υγείας Καρπάθου οι οποίοι αν δεν είναι δυνατόν να είναι τακτικά μέλη, μπορούν να συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου στις συνεδριάσεις, η να ψηφίζουν μόνο σε θέματα που αφορούν τα Περιφερειακά Ιατρεία της περιοχής τους.

Είμαστε στη διάθεσή σας για πρόσθετες πληροφορίες.»

(Πηγή: Δελτίο Τύπου Περιφέρειας Ν. Αιγαίου)