Η Διευθύντρια και οι Εκπαιδευτικοί του Γενικού Λυκείου Απερίου, συγχαίρουμε τους παρακάτω μαθητές του σχολείου μας, για την εισαγωγή τους σε σχολές των ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας μας :

 1. Αλεξίου Παρασκευή- Φωτεινή, Φιλολογίας ( Αθήνα)
 2. Διακονή Φραγκίσκη – Ευαγγελία., Αγγλικής Φιλολογίας ( Αθήνα)
 3. Καραξής Κωνσταντίνος, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ΤΕΙ Κρήτης
 4. Μανωλίδης Σταμάτης, Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ (Καβάλα)
 5. Μπέρτος Ανδρέας, Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ( Αθήνα) ΟΠΑ
 6. Νοταράς Γεώργιος, Πολιτικών Μηχανικών ( Αθήνα) ΕΜΠ
 7. Πολεμικός Εμμανουήλ,Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ρόδος) Παν. Αιγαίου
 8. Σεβδαλή Ευδοξία, Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Ρέθυμνο) Παν Κρήτης
 9. Σεβδαλή Μαρία, Οικονομικών Επιστημών ( Βόλος) Παν. Θεσσαλίας
 10. Σκούλλος Βασίλειος, Ευελπίδων (ΣΣΕ) – ΟΠΛΑ
 11. Σπανομανώλη Σοφία – Ευαγγελία, Εργοθεραπείας ( Αθήνα) ΤΕΙ
 12. Σταυριανός Φώτιος , Σχολή Μηχανικών ΑΕΝ
 13. Τζουβάρας Λάμπρος- Μάριος, Φυσικής (Αθήνα) ΕΚΠΑ
 14. Τσιάβου Χριστίνα, Μεσογειακών Σπουδών (Ρόδος) Παν. Αιγαίου
 15. Φασουλέτος Νικόλαος-Χρυσοβαλάντης, Οικονομικής Επιστήμης (Αθήνα) ΟΠΑ
 16. Χαροκόπου Ευγενία, Πολιτικών Μηχανικών (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας

Ευχόμαστε σε όλους τους μαθητές μας καλές σπουδές και τα όνειρα τους να γίνουν πραγματικότητα.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΓΕΡΓΑΤΣΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ